Nieuws

Tweede Kamerlid Linda Voortman bezoekt Wormerland

Op de dag van Sint Maarten brengt Linda Voortman van GroenLinks in de Tweede Kamer een bezoek aan Zaanstad, Wormerland en Purmerend. Zij komt vrijdag 11 november langs om te zien en horen wat er speelt op lokaal niveau. In Wormerland neemt Linda een petitie tegen de gevolgen van de Jeugdwet voor kleine gemeenten in ontvangst, in Purmerend bezoekt zij Actief Talent en krijgt ze informatie over nieuwe mogelijkheden voor lokaal armoedebeleid en in Zaanstad bezoekt zij de opvanglocatie voor vluchtelingen. De regionale GroenLinksdelegatie reist in een elektrische autobus door de regio.

Lees verder

Wormerland gaat eindelijk openbare verlichting vervangen door LED verlichting.

Na herhaaldelijk aandringen door de fractie van GroenLinks heeft de gemeente Wormerland begin oktober aangegeven waar en wanneer een begin wordt gemaakt met het vervangen van de oude openbare verlichting door moderne besparende LED verlichting. We zijn al twee jaar onderweg met dit project en vinden het jammer dat er nog zo weinig resultaat is geboekt. Een korte toelichting op een besparingsinitiatief van GroenLinks dat goed is voor miliieu en de portemonnee is daarom op zijn plaats.

Lees verder

Gratis cursus Politiek Actief

De gemeente Wormerland organiseert samen met andere omliggende gemeenten en met het instituut Prodemos een gratis cursus Politiek Actief. De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden  zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

 

Lees verder

Een blik in de achteruitkijkspiegel

In deze notitie kijkt de fractie van GroenLinks Wormerland terug op het verkiezingsprogramma van GroenLinks 2014-2018. Het is enerzijds een evaluatie van zaken die wij in de eerste helft van onze ‘regeerperiode’ hebben bereikt, anderzijds moet dit een beeld geven van onderwerpen die wij nog onder de aandacht willen brengen in 2016 en 2017.

Lees verder

Toekomst Baanstede

Al enkele maanden vergadert de gemeenteraad over de toekomst van Baanstede. BaanStede voert in opdracht van acht gemeenten in de regio Zaanstreek en Waterland de wet sociale werkvoorziening uit. Deze is gericht op het werkfit maken en houden van mensen met een arbeidsbeperking. Het streven is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen in een reguliere werkomgeving. De gemeenten zijn ook opdrachtgever en financier. In 2015 heeft gemeente Zaanstad aangegeven de huidige vorm van Baanstede niet meer te zien zitten. Ook de andere gemeenten beraden zich nu op de toekomst van Baanstede en praten over ontvlechting van onderdelen en het al dan niet zelfstandig uitvoeren van taken, als onderdeel van de nieuwe participatiewet.

Naar aanleiding van een recent gehouden onderzoek door bureau Langendijk SWO naar mogelijke scenario's, wordt de gemeenteraad nu voorgesteld te kiezen voor een scenario waarbij Zaanstad de regie neemt en Wormerland bij Zaanstad diensten gaat inkopen. De fractie van GroenLinks heeft daar enkele kritische vragen bij gesteld. Wij zijn niet per definitie tegen het voorgestelde besluit om samenwerking te zoeken met Zaanstad maar vinden dat er een serieuse kans moet worden gegeven om ook met de gemeenten die nu (en in de toekomst) samenwerken in de organisatie Overgemeente te bekijken of een samenwerking en voldoende schaalgrootte mogelijk is.

Lees verder