GroenLinks kiest voor samenwerking in de regio

De fractie van GroenLinks Wormerland heeft dinsdag 28 november 2017 een motie ingediend die alle partijen oproept om werk te maken van samenwerking met de gemeenten in de regio. Al langere tijd zijn Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland met elkaar in gesprek maar er is nog geen enkele beweging om concreet afspraken met elkaar te willen maken. De motie vraagt niet alleen onze eigen gemeenteraad om kleur te bekennen, maar nodigt ook de andere gemeenteraden zich voor het zelfde doel uit te spreken: samen en zelfstandig.

De tekst van de motie die de gemeenteraad van Wormerland unaniem heeft aangenomen:

De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen d.d. 28 november 2017,

Constaterende dat:

 1. De gemeenteraden van Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland al lange tijd gesprekken met elkaar voeren over verdergaande samenwerking;
 2. Tot nu toe alleen Wormerland en Oostzaan een formele vorm van samenwerking hebben vastgelegd door middel van een ambtelijk gefuseerde organisatie;
 3. De identiteit van Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland gemeenschappelijk heeft dat zij het groene landelijke karakter delen en dat zij als groene gemeenten een buffer vormen tussen de stedelijke gebieden van Zaanstad en Purmerend;
 4. De MRA opgaven ten aanzien van Wonen, Economie, Duurzaamheid, Toerisme en Bereikbaarheid kansen en bedreigingen bieden voor dat groene landelijke karakter;
 5. Deze kansen en bedreigingen het beste aangepakt kunnen worden door vergaande samenwerking;
 6. De gemeenteraden van Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland elk hun eigen bestuurlijke zelfstandigheid willen behouden;
 7. Bestuurlijke zelfstandigheid en continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van deze gemeenten alleen gewaarborgd kan worden door vergaande samenwerking;
 8. De provincie steeds meer aandringt om op korte termijn stappen te nemen richting een geformaliseerde samenwerking, hetzij een ambtelijke fusie, hetzij een bestuurlijke fusie met gemeentelijke herindeling,

Spreekt uit dat:

 • Een ambtelijke fusie tussen minimaal de gemeenten Waterland, Landsmeer, Wormerland en Oostzaan een waarborg is voor het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van deze gemeenten,

Draagt het college op:

 • Om deze uitspraak actief uit te dragen richting de andere genoemde gemeenten en het college van GS van de provincie Noord-Holland,

Doet een dringend beroep op:

 • De gemeenteraden van de andere genoemde gemeenten deze motie te ondersteunen en zich uit te spreken voor vergaande ambtelijke samenwerking door middel van een ambtelijke fusie.

Wij zullen onze collega-fracties in Oostzaan en Waterland (Landsmeer heeft nog geen GroenLinks fractie in de raad) attenderen op deze motie en wij hopen dat ook de andere partijen in onze raad ditzelfde doen bij hun collega fracties.