GroenLinks is een partij in Wormerland met 4 zetels in de gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben GroenLinks 1 extra zetel opgeleverd. En daarom zit GroenLinks weer in de coalitie en bepalen wij samen met de VVD, het CDA en de PvdA voor de komende jaren het beleid. GroenLinks levert ook een wethouder aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Wormerland is verantwoordelijk voor de organisatie van ledenvergaderingen en thema-avonden, vertegenwoordiging in de landelijke partijraad en de voorbereiding van congressen. En natuurlijk voor de voorbereiding van verkiezingen.

 

GroenLinks wil in Wormerland een stimulerende en verbindende rol van de gemeente in plaats van een terugtrekkende zoals die de afgelopen jaren is uitgevoerd. Als we duurzaamheid serieus nemen, dan moet de gemeente
daarin faciliteren, stimuleren en partijen bij elkaar brengen. Faciliteren dat waardevolle initiatieven vanuit de samenleving ondersteuning krijgen. Het verbindende thema voor GroenLinks is duurzaamheid. GroenLinks streeft als geen andere partij naar verduurzaming van onze samenleving en onze omgeving. Duurzaamheid is daarom de toetssteen bij al het handelen. De crisis van de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat we niet op dezelfde voet verder kunnen gaan. Het is tijd voor duurzame verandering op allerlei gebieden in de samenleving: in de manier waarop we het werk verdelen en nieuwe werkgelegenheid moeten stimuleren, in de aanpak van werkloosheid onder jongeren en mensen met een grote afstand tot de formele economie, in de manier waarop de gemeente met zijn inwoners communiceert, in de zorg en sociale sector die op een duurzame en menselijke maat moet worden geschoeid en in de aanpak van milieubeleid.

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Jan Stevens - Voorzitter
Wezenland 146
1531 LS Wormer
telefoon 075-6421959

Joke van der Stok - Secretaris
Dorpsstraat 172
1531 HR Wormer
telefoon 075-6427313

Peter Roos - Penningmeester
Dorpsstraat 172
1531 HR Wormer
telefoon 075-6427313

of per email: ja.vd.stok @ gmail.com