Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Karen Schoonheim
Bestuur

Bestuurlijke actie

Van een professioneel bestuur verwacht je lef, focus en daadkracht. Wij willen de best mogelijke gemeente zijn voor onze inwoners, waarbij we juist ook kijken...

Lees meer
Bestuur nabij en korte lijnen
Bestuur

Bestuurlijke nabijheid

Alle inwoners, instellingen en bedrijven moeten gelijke toegang hebben tot de gemeente. Bestuurlijke nabijheid vraagt om kaders en mag niet afhankelijk zijn van...

Lees meer
Gemeentehuis Wormerland
Bestuur

Bestuurlijke toekomst

Misschien is dit wel een van de belangrijkste onderwerpen voor de verkiezingen van maart 2022: de toekomst van Wormerland. De afgelopen maanden heeft de...

Lees meer
Samen met burgers beleid maken
Bestuur

Burgerparticipatie

Burgers willen méér betrokken worden bij besluitvorming. Informeren, adviseren en besluiten in plaats van inspraak en zienswijzen.

Lees meer
Zaanoever
Wonen

Een actieplan voor wonen

Wormerland is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Behoud van het groen, een gemeente met gelijke kansen voor iedereen en een rijk...

Lees meer
Huis met zonnepanelen
Wonen

Een lokale aanpak van de klimaatcrisis

De tijd van plannen maken en pionieren ligt achter ons. Het is nu tijd voor handen uit de mouwen steken en resultaat boeken met de opwek van groene energie.

Lees meer
Woningbouw Knollendammerstraat
Wonen

Een toekomstbestendige leefomgeving

Wonen is de nieuwe crisis. En een crisis vraagt om een andere aanpak. Een gebrek aan daadkracht moet omgezet worden in actie.

Lees meer
drie dansers op een podium
Kunst

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Zonder kunst geen muziek, geen film, geen boek, geen schilderij, geen reclame, geen...

Lees meer
In gesprek
Zorg

Sociaal voor iedereen

De gemeente Wormerland maken we samen. Daar hebben we iedereen bij nodig, niemand uitgezonderd.

Lees meer
Centrum Jong jeugd
Zorg

Sociaal voor jeugd

Het gezin waarin je geboren wordt of de plek waar je woont, mogen wat GroenLinks betreft niet bepalend zijn voor de kansen die je krijgt in het leven.

Lees meer
voedselbank
Zorg

Sociaal voor minima

Een kleine groep mensen wordt steeds rijker terwijl de armoede in de onderlaag van de bevolking ook toeneemt. De kloof tussen arm en rijk groeit daarmee.

Lees meer
ccokd.jpg
Zorg

Sociaal voor ouderen

Wormerland is een sterk vergrijzende gemeente. Ouderen zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en wonen zo lang mogelijk zelfstandig.

Lees meer