GroenLinks wethouder Harold Halewijn heeft laten zien dat met een visie en andere aanpak in de jeugdzorg een belangrijke bijdrage aan kansengelijkheid kan worden geleverd. Met het programma Doorgaande Zorglijn Jeugd heeft Wormerland weer grip gekregen op de kosten voor de jeugdzorg en belangrijker, worden kinderen en gezinnen in Wormerland sneller en beter geholpen en onderscheiden wij ons in de regio met een betere jeugdhulp en jeugdzorg.

De samenwerking tussen het Jeugdteam van de gemeente, Centrum Jong, Kinderopvang en Onderwijs zorgt dat elk kind in Wormerland eenzelfde kans krijgt op een gelukkige toekomst. Speciale programma’s zijn en worden ontwikkeld om kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, een extra steuntje in de rug te geven. Soms zelfs met de inzet van speciaal hiervoor aangestelde gezinscoaches. Dit beleid wil GroenLinks de komende jaren graag voortzetten. Ook de ontwikkeling van onze oudere kinderen en de jongvolwassenen in onze gemeente verdient aandacht. Een straathoekwerker kan daarbij een belangrijke rol spelen. De voorzieningen voor en van jeugd en jongvolwassenen moeten een prominente rol krijgen in onze gemeente, bijvoorbeeld via zeggenschap en participatie.

Wat gaan we doen:

  • We continueren de Doorgaande Zorglijn Jeugd, de samenwerking tussen alle organisaties en instellingen in Wormerland en breiden deze uit naar Jeugdwerk, Sport en Cultuur.
  • Het preventieve aanbod van kind- en gezinshulp wordt verder uitgebreid of aangepast als gevolg van de maatschappelijke veranderingen,
  • De gezinscoaches worden een volwaardig onderdeel van onze jeugd- en gezinshulp en waar nodig, uitgebreid,
  • We pleiten voor een straathoekwerker die goede contacten met jeugdigen en buurt onderhoudt en samen met jeugd en jongeren werkt aan een uitbreiding van voorzieningen voor tijdsbesteding, sport en cultuur,
  • We schenken specifiek aandacht aan kinderen en gezinnen die langer dan twee jaar onder de armoedegrens leven.