Nieuws

GroenLinks Wormerland wil investeren in fietsvoorzieningen

GroenLinks Wormerland wil dat de gemeente de komende jaren extra geld investeert in de verbetering van fietspaden. De overtuiging daarbij is dat het op veel plekken veiliger kan en moet worden voor fietsers. Maar ook de snelle groei van elektrische fietsen als serieus alternatief voor woon-werkverkeer en de groei van het aantal toeristen en wielrenners dat op de fiets door onze dorpen toert, vraagt om een nieuwe visie op fietsverbindingen. En ook de situatie bij de Zaanbrug kan verbeterd worden als de Zaanbrug straks vervangen gaan worden. De fractie van GroenLinks heeft daarom een aantal vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld zodat er bij de behandeling van de begroting later dit jaar geld gereserveerd en subsidies aangevraagd kunnen worden.

Lees verder

De verkiezingen zijn begonnen!

Huh? Die hebben we toch net achter de rug? Zeker! De tweede kamer verkiezingen hebben we net gehad en nu zie je dat de lokale partijen in Wormerland zich opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) o.l.v. dhr. Hendriks is in ieder geval al begonnen. Hij zet zich af tegen elk politiek besluit van het huidige college en zoekt de grenzen op van fatsoenlijk bestuur.

Lees verder

Tiny Houses in Wormerland

Op woensdag 8 maart heeft GroenLinks Wormerland een informatieavond georganiseerd over Tiny Houses. De reden voor interesse naar het onderwerp Tiny Houses is ontstaan vanuit de zoektocht naar woonruimte voor alle woningzoekenden in de gemeente Wormerland. Het fenomeen Tiny Houses spreekt daarbij aan omdat het een nieuwe woonvorm is en bijvoorbeeld tijdelijk in een woonbehoefte kan voorzien. Ook is Wormerland op dit moment bezig met het uitwerken van een nieuwe Woonvisie waarin deze nieuwe woonvorm opgenomen zou kunnen worden. Het blijkt echter dat initiatiefnemers tegen bestaande wet- en regelgeving aanlopen en gemeenten nog niet goed weten hoe hiermee kan worden omgegaan. Deze informatieavond heeft extra informatie én impuls gegeven voor zowel geïnteresseerden als politieke vertegenwoordigers.

Lees verder

GroenLinks wil Waterlands landschap verduurzamen

Europarlementariër Bas Eickhout bezoekt op 4 maart Marken, Landsmeer en Purmerend

Op zaterdag 4 maart brengt Bas Eickhout, Europarlementariër voor Groen Links, samen met Waterland's Wethouder en kandidaat 2e kamerlid Laura Bromet een werkbezoek aan Waterland. Zij beginnen op Marken, bezoeken daarna het veenweidegebied in het Twiske aan de kant van Landsmeer en eindigen bij het bedreigde Beusebos in Purmerend. GroenLinks Waterland, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland zetten zich in voor behoud en versterking van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de regio Waterland/Zaanstreek.

Lees verder

GroenLinks Wormerland organiseert informatie avond Tiny Houses

GroenLinks Wormerland is ook vóór alternatieve woonvormen. En Tiny Houses of Small Houses passen daar uitstekend bij. Ben jij benieuwd wat er in Nederland allemaal gebeurt op het gebied van Tiny Houses? Of loop je misschien met ideeën rond, vraag je je af wat de mogelijkheden zijn of wil je delen waar je tegen aan loopt? Dan is deze informatie-avond voor jou. Op woensdagavond 8 maart organiseert GroenLinks Wormerland een informatieavond over Tiny Houses in bar Groos. De aanvang is 20:00 uur en de toegang is gratis. Vanaf 19:30 ben je welkom voor een kop thee of koffie.

Lees verder

burgerraadpleging over burgerparticipatie en burgerinitiatieven

burgerraadpleging over burgerparticipatie en burgerinitiatieven

Vindt u dat u voldoende invloed hebt op de gemeente, de gemeenteraad en het gemeentelijk beleid?

De gemeenteraad van Wormerland neemt dit voorjaar een aantal besluiten die inwoners uit onze dorpen moeten helpen om meer invloed uit te oefenen op het beleid en de uitvoering van projecten in onze gemeente. Ook wil de gemeente hulp gaan bieden bij het tot uitvoering laten brengen van initiatieven die door onze inwoners worden ingebracht. GroenLinks Wormerland vindt dit een uitstekend idee maar is van mening dat de burger zelf óók betrokken moet worden bij het opstellen en vaststellen van beleid op het gebied van burger participatie en burgerinitiatieven.

Lees verder

Pagina's