Nieuws

Motie Eerlijk Kinderpardon

GroenLinks heeft tijdens de raadsavond van 6 februari een motie ingediend met de titel "Eerlijk Kinderpardon". 

De bestaande regeling "Kinderpardon" wordt zo strikt uitgevoerd dat inmiddels 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zogenaamde ‘meewerkcriterium.’ Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land waar ze vaak de taal niet eens van spreken. Voormalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi heeft samen met veel BN’ers een actie gestart voor een eerlijk Kinderpardon onder de slogan ‘ze zijn al thuis’ (www.zezijnalthuis.nl).

Lees verder

Informatieavond Aardgasloos wonen

Aardgasloos

GroenLinks Wormerland organiseert op woensdag 14 februari om 20:00 uur in de kantine van korfbalvereniging Groen-Geel een praktische informatieavond over gasloos wonen. Na alle ophef over het terugbrengen van de aardgaswinning in Groningen maakt ook GroenLinks in Wormerland zich grote zorgen over de toekomst van onze energie voorziening. Daarom willen wij proberen antwoorden te vinden op vragen als:

  • Hoe ziet aardgasloos wonen er uit en wat moet je daarvoor doen?
  • Hoeveel gaat dat kosten?
  • Wie gaat dat betalen?

Heb je interesse in deze informatie avond? Lees dan verder en geef je op door het formulier in te vullen, via onze FaceBook pagina of door een email te sturen aan harold.halewijn@episteem.nl

Verkiezingsprogramma 2018

Het kan anders. Het moet anders. Ook in Wormerland

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. Wij willen een sociale, groene en open gemeente zijn. Daar hebben wij de afgelopen 4 jaar voor gestreden en dat beleid willen wij intensiveren.

Lees verder

Zaanbrug en Zelfstandigheid in de Aktief Krant

Op 24 januari verschijnt de Aktief Krant in Wormerland. De redactie van de Aktief Krant wil de komende edities aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen en heeft daarvoor enkele vragen bedacht.

In een email van 6 januari die door Aktief Krant aan de huidige zittende politieke partijen is verstuurd, zijn twee vragen gesteld:

  1. Welk standpunt neemt u in ten opzichte van de Zaanbrug en
  2. hoe denkt u over de zelfstandigheid van Wormerland.

De antwoorden moesten voor 13 januari worden toegestuurd, samen met 3 andere standpunten die belangrijk zijn voor elke partij.

Lees verder

Veenvernatting: niets houdt ons tegen. Verslag van meetup 10-1-2018

Woensdagavond 10 januari organiseerde GroenLinks Wormerland een eerste van een drietal meetups in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In een overvolle zaal van de Poelboerderij werd enthousiast, maar ook bezorgd en kritisch, gereageerd op de conclusie dat het natuurgebied Wormer- en Jisperveld door oxidatie van het veen verzakt en CO2 uitstoot. Ook is de weidevogelpopulatie sterk afgenomen. Dat vraagt niet meer om aanvullende studies maar om maatregelen. Diverse mogelijkheden werden door experts gepresenteerd, waarna er een discussie volgde over nut, noodzaak en haalbaarheid.

Lees verder

Tiny en Small Houses in Wormerland, hoe nu verder?

Op 19 december heeft GroenLinks haar initiatiefvoorstel voor het realiseren van Tiny en Small Houses in Wormerland verdedigd tegenover de gemeenteraad.

En om maar direct met de deur in huis te vallen; het voorstel is aangenomen maar met een kanttekening! Die kanttekening vraagt om een nadere uitleg.

Behalve GroenLinks, hebben de raadsleden van het CDA en de PvdA zich direct en volmondig positief uitgelaten over dit voorstel. De SP had echter nog een paar opmerkingen. Bij de stemming heeft één SP raadslid vóór gestemd en het andere SP raadslid heeft tegengestemd bij punt 1 van het raadsbesluit. Met de andere punten ging hij akkoord. Er was dus een nipte meerderheid maar met een kanttekening bij dat punt 1 uit het raadsbesluit.

Lees verder

Pagina's