Dit alternatieve plan is eigenlijk een volume studie om te laten zien dat een sporthal in combinatie met tennis en woningen mogelijk is op de locatie Spatterstraat. Met dat plan kunnen er op de andere 2 locaties waar nu tennisverenigingen zitten ook woningen komen én blijft het ijsbaanterrein zoals het is.
Vaak wordt gezegd dat stilstand achteruitgang en daarmee slecht of minder is. In dit geval is stilstand precies goed. Met deze stilstand voorkom je een wekelijks verkeersinfarct en voorkom je parkeerproblemen omdat er geen parkeerplekken zijn opgenomen in het ijsbaanplan. Met deze stilstand voorkom je lichtoverlast voor mens en dier rondom het ijsbaanterrein. Wist je dat insecten, nachtdieren én planten volkomen van slag raken door verlichting dag en nacht? Met deze stilstand behoud je een stiltegebied zonder het lawaai van tennis en zeker van padel. In bijna alle gemeentes waar buiten padel is, loopt een procedure tegen padel en daar gaat het nog niet eens om stiltegebieden. Met deze stilstand behoud je het verenigingsgebouw waar jaarlijks zo’n 5000 mensen gebruik van maken met klaverjassen, koorrepetities, wandelclubs, biologisch verbonden, jeu de boules en als het een beetje meezit natuurlijk ook schaatsen. Met deze stilstand hou je het Kerkepad in stand. 1 Van de weinige plekken waar iedereen kan genieten van de natuur die ons omringt. Met deze stilstand hou je de habitat voor weidevogels in stand. Nergens in het Wormer- en Jisperveld broeden zoveel grutto’s en kievieten als op het ijsbaanterrein.
Ik dacht oorspronkelijk dat iedereen enthousiast zou zijn als zou blijken, dat we een duurzaam sportcomplex (met als kers op de taart indoor padel) toch op de locatie Spatterstraat zouden kunnen realiseren. Wie kan nou tegen zo’n win-win situatie zijn? Iedereen. Zo bleek al snel. Ondanks de vele beraadslagingen is nog steeds onduidelijk waarom het college en alle andere fracties persé het ijsbaanterrein willen gebruiken als locatie. Waarom wordt een petitie en de inspraak van inwoners niet serieus genomen? Het is onduidelijk waarom verkeersproblemen, parkeerproblemen, natuurproblemen, stilteproblemen, stikstofproblemen en financiële problemen zonder pardon terzijde worden geschoven. Is dat allemaal om een mogelijk verschil van 29 woningen? Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, aangezien niemand zich écht druk lijkt te maken om woningen die worden omgezet in hotelappartementen, een leegstandswet die niet wordt toegepast of de zelfbewoningsplicht waar we om hebben gevraagd die maar niet van de grond komt.

Die woningen zijn een zijspoor dat nu wordt gebruikt als hoofdweg. Onterecht en onhandig. Wat betreft de woningen kan beter vol worden ingezet op het realiseren van de 750 woningen die al jarenlang beloofd worden en er nog steeds niet staan. Het liefste met een mooie woonvisie waardoor er ook woningen worden gebouwd waar wij als inwoners behoefte aan hebben in plaats van woningen waar de projectontwikkelaar behoefte aan heeft.
Helaas hebben we de raad niet kunnen overtuigen dat ons plan het onderzoeken waard is. We hadden dit ook wel verwacht, maar zijn toch teleurgesteld. We denken nog steeds dat ons plan een beter plan is voor de sportverenigingen, inwoners en de natuur. Zoals de wethouder zei, is dit pas een startpunt. Er komen nog verschillende momenten waarop moet blijken of het megalomane project op het ijsbaanterrein daadwerkelijk mogelijk is en de raad krijgt nog een stem in ‘go’ of ‘no go’. Onze ‘no go’ staat.

Voor meer informatie of het terugkijken van de vergadering(en) kan je naar de website van
Wormerland. https://wormerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6c6b532e-5ed0…-
f33cd6c24a14