In het dagelijks leven ben ik balletdocent bij Balletstudio Marieke van der Heijden in Amsterdam. Een hele fijne werkplek waar we professioneel lesgeven aan liefhebbers. Daarnaast help ik mijn moeder in haar natuurvoedingswinkel in Heemskerk met onder andere de mail en wat administratie.

De afgelopen jaren als raadslid voor GroenLinks zijn voorbij gevlogen. Ik heb me mogen bezighouden met ons aandeel in de regionale energiestrategie, de manier waarop we in Wormeland huishoudens in de toekomst gaan verwarmen, afvalscheiding en eigenlijk alles op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast ben ik woordvoerder op het sociale domein, waarbinnen met name de jeugdzorg veel aandacht heeft gekregen. Ook kunst en cultuur zit in mijn portefeuille. Op dat vlak heb ik geijverd voor een juiste besteding van de coronagelden voor kunst en cultuur, een betere afloop van het project ‘kunstwerk centrum Wormer’ en aandacht voor het budget voor kunst en cultuur binnen de MRA. Deze Metropool Regio Amsterdam waarbinnen we met 2 provincies en 32 gemeenten samenwerken heb ik ook in mijn portefeuille. Namens de raad van Wormerland zit ik in de raadtafel32 waarmee we als raden proberen meer grip te krijgen op al die afspraken die worden gemaakt. Die samenwerking vind ik erg mooi en belangrijk. We wonen immers niet op een eiland en er is veel dat wij als Wormerland beter kunnen doen als we het samen met andere gemeentes doen.

Het werk als raadslid zie ik als een avontuur. Je weet nooit precies wat er gaat gebeuren, het is soms spannend en het loopt alleen goed af als het lukt om anderen mee te krijgen op jouw weg. Dit avontuur blijf ik heel graag aan gaan en ik zet me vol in voor een groen & sociaal Wormerland.