Nieuws

GroenLinks Wormerland organiseert informatie avond Tiny Houses

GroenLinks Wormerland is ook vóór alternatieve woonvormen. En Tiny Houses of Small Houses passen daar uitstekend bij. Ben jij benieuwd wat er in Nederland allemaal gebeurt op het gebied van Tiny Houses? Of loop je misschien met ideeën rond, vraag je je af wat de mogelijkheden zijn of wil je delen waar je tegen aan loopt? Dan is deze informatie-avond voor jou. Op woensdagavond 8 maart organiseert GroenLinks Wormerland een informatieavond over Tiny Houses in bar Groos. De aanvang is 20:00 uur en de toegang is gratis. Vanaf 19:30 ben je welkom voor een kop thee of koffie.

Lees verder

burgerraadpleging over burgerparticipatie en burgerinitiatieven

burgerraadpleging over burgerparticipatie en burgerinitiatieven

Vindt u dat u voldoende invloed hebt op de gemeente, de gemeenteraad en het gemeentelijk beleid?

De gemeenteraad van Wormerland neemt dit voorjaar een aantal besluiten die inwoners uit onze dorpen moeten helpen om meer invloed uit te oefenen op het beleid en de uitvoering van projecten in onze gemeente. Ook wil de gemeente hulp gaan bieden bij het tot uitvoering laten brengen van initiatieven die door onze inwoners worden ingebracht. GroenLinks Wormerland vindt dit een uitstekend idee maar is van mening dat de burger zelf óók betrokken moet worden bij het opstellen en vaststellen van beleid op het gebied van burger participatie en burgerinitiatieven.

Lees verder

Iets meer duidelijkheid over planning uitbreiding A7

Twee weken geleden meldde wij u dat GroenLinks Wormerland en de bewoners uit Neck en Wijdewormer, zich zorgen maakten over de geplande uitbreiding van de A7 op ons grondgebied.

Als gevolg van de zogenaamde corridorstudie Hoorn-Amsterdam is het rijk voornemens de A7 te verbreden. Daarnaast ligt er een schets om de A7 ter hoogte van de bocht bij het Beusebos en Purmerend, te ondertunnelen en recht te trekken. Deze oplossing zou er toe kunnen leiden dat woningen in Neck onteigend zouden moeten worden. Het college van Burgemeester en Wethouders is gelukkig wakker gemaakt door GroenLinks en heeft antwoord gegeven op door ons gestelde vragen en daarnaast een memo vrijgegeven waarin duidelijk wordt hoe het proces tot planvorming, inspraak en uiteindelijk de aanleg tot stand zal komen.

De brief met antwoorden en de memo kunt u hieronder downloaden. Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? U kunt contact opnemen per email harold@hetslimmehuis.nl of u kunt reageren via onze facebook pagina

GroenLinks Wormerland maakt zich zorgen over rijksweg A7

Tijdens de behandeling van de Begroting 2017 heeft GroenLinks Wormerland haar zorgen geuit over de plannen die voortvloeien uit de zogenaamde Corridorstudie Hoorn-Amsterdam en welke gevolgen deze plannen hebben voor het grondgebied van Wormerland. Tijdens onze beschouwing hebben wij melding gemaakt van schetsen die o.a. het rechttrekken van de A7 bij Purmerend tot gevolg hebben. Inmiddels hebben deze schetsen ook bewoners van Neck en Wijdewormer bereikt en deze bewoners maken zich terecht zorgen over de gevolgen en vragen zich af wat het gemeentebestuur onderneemt.

Lees verder

Wormerland gaat Duurzaam Bouwen

Na herhaaldelijk aandringen heeft GroenLinks Wormerland eindelijk resultaat kunnen boeken rondom energie zuinig wonen in Wormerland. Dankzij een prachtig bouwproject dat gerealiseerd gaat worden aan de Spatterstraat en Fortuinstraat, kon de raadsfractie van GroenLinks een motie indienen die ervoor gaat zorgen dat in de toekomst meer gelet gaat worden op energiezuinig bouwen.

Lees verder