Zaanbrug en Zelfstandigheid in de Aktief Krant

Op 24 januari verschijnt de Aktief Krant in Wormerland. De redactie van de Aktief Krant wil de komende edities aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen en heeft daarvoor enkele vragen bedacht.

In een email van 6 januari die door Aktief Krant aan de huidige zittende politieke partijen is verstuurd, zijn twee vragen gesteld:

  1. Welk standpunt neemt u in ten opzichte van de Zaanbrug en
  2. hoe denkt u over de zelfstandigheid van Wormerland.

De antwoorden moesten voor 13 januari worden toegestuurd, samen met 3 andere standpunten die belangrijk zijn voor elke partij.

Te laat

GroenLinks heeft de antwoorden helaas pas op zondagochtend 14 januari toegezonden. Te laat dus en Aktief Krant stelde zich op het standpunt dat plaatsing nu niet meer mogelijk was, tenzij GroenLinks bereid was om de kosten, zijnde € 200, voor haar rekening te nemen. Daar konden wij niet mee akkoord gaan en na een emailwisseling met Aktief Krant hebben wij besloten op een andere wijze onze standpunten met de inwoners van Wormerland te delen.

Objectiviteit is belangrijk

Toch is een kleine reactie op deze handelswijze van Aktief Krant nog wel op zijn plek. Wij van mening dat elke kiezer in Wormerland een objectief antwoord moet kunnen vernemen van alle partijen. Aktief had iets meer moeite moeten doen om de meningen van alle partijen op te halen. Een journalist hoort een objectief en open beeld van de situatie weer te geven. Het is zeer opmerkelijk dat een bijdrage van D66 en POV helemaal niet is gevraagd en wordt opgenomen in de Aktief Krant. Deze partijen, die nieuw meedoen met de verkiezingen, hadden volgens Aktief Krant zelf maar moeten bellen want zij zijn niet per email uitgenodigd. Terwijl de SP notabene wél was uitgenodigd maar helemaal niet meer meedoet met de verkiezingen. Het had Aktief Krant goed gedaan als zij beter op de hoogte waren geweest van de deelname van de politieke partijen voor de komende verkiezingen en hoor en wederhoor had gepleegd over de aangeleverde teksten. Dan had er een objectieve mening in de krant gestaan en krijgt de lezer een volledig beeld.

Zaanbrug en Zelfstandigheid

Wat is dan ons standpunt ten aanzien van de door Aktief Krant gestelde vragen:

  1. Het besluit over de vervanging van de Zaanbrug is door de gemeenteraad bekrachtigd op 31 oktober 2017. Wat GroenLinks betreft is er nu geen weg meer terug. De huidige brug is aan vervanging toe en de provincie betaalt 50%. Bij uitstel of afstel zal de provincie zich terugtrekken, wordt Wormerland in grote financiële problemen gebracht en worden de problemen naar de toekomst verschoven. GroenLinks is tevreden met het ontwerp maar wij vinden het nog steeds een mooie brug op de verkeerde plaats. Een gemiste kans.
  2. GroenLinks wil dat Wormerland zelfstandig blijft en wil haar groene idealen in de regio blijven verdedigen. Onze samenwerking met de andere GroenLinks fracties in de regio heeft deze wens versterkt en leidt al tot gezamenlijke initiatieven op het gebied van natuurbehoud, woonruimte en toerisme. Een ambtelijke samenwerking met deze landelijk georiënteerde gemeenten ligt dan voor de hand.

En onze eigen aangedragen punten:

  1. De sociale gemeente; GroenLinks wil dat iedereen in Wormerland een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt moet er een goed sociaal vangnet zijn. Als je je baan verliest, ziek wordt, of in een financieel moeilijke situatie zit, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Bovendien willen wij dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om te kunnen leren op school, maar ook om dromen te ontdekken. En in de zorg staat aandacht voor de mens centraal. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen.
  2. De groene gemeente; GroenLinks wil een ambitieus klimaatbeleid waardoor onze gemeente al vóór 2050 volledig klimaatneutraal is. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon, nieuwbouw wordt niet langer meer aangesloten op het aardgasnet en de gemeente coördineert de eerste stappen op weg naar aardgasloze woonwijken. Wij kiezen voor veel extra groen in en om de dorpen door extra bomen te planten. En we stimuleren groen in de tuin door de verstening te ontmoedigen. Ons weidse landschap houden we puur en natuur blijft natuur. Grootschalige woningbouw in de Wijdewormer is uitgesloten. In het buitengebied toetsen we elke bebouwingsaanvraag op een bijdrage aan een groene en duurzame toekomst.
  3. De open gemeente; Samen met culturele instellingen, de Zaanse Schans en de Zaanbocht ontwikkelt GroenLinks een cultuurvisie voor het gebied langs de Zaanoever. Wij ondersteunen eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die Wormerland eerlijker, mooier en schoner kunnen maken. GroenLinks kijkt naar wat mogelijk is in plaats van telkens weer beperkingen op te leggen. Wij zijn voor een structureel sluitende financiële begroting. Heffingen en diensten die de gemeente levert leiden niet tot onaanvaardbaar hoge tarieven.

Hopelijk heeft u nu in ieder geval een volledig beeld bij de standpunten die Aktief Krant heeft gevraagd. En natuurlijk zullen wij onze uiterste best doen om voor de volgende krant op tijd onze teksten aan te leveren.

Harold Halewijn