Nieuws

Doe mee met 100-100-100

Afval scheiden is makkelijk! Dat kun jij ook ervaren. Vanaf 1 april gaan 100 mensen in Wormerland, 100 dagen lang, 100% afval scheiden. Ga jij de uitdaging aan? Meld je aan vóór 15 maart op www.100-100-100.nu

Lees verder

Gemeenteraad Wormerland wil dat Beusebos behouden blijft

Het Beusebos is een verborgen pareltje van Purmerend. Een vergeten stukje natuur dat ligt in de kom van de rijksweg A7 grenzend aan het grondgebied van Wormerland. Dit stukje natuur vormt een natuurlijke buffer tussen de drukke snelweg en onze woonkern Neck (en deels Wijdewormer). Gemeente Purmerend is voornemens dit stuk natuur te vernietigen zodat er een bedrijven terrein of een hotel of een auto boulevard of wat dan ook aan economische activiteiten, kan worden ontwikkeld. Zonde! Want Purmerend heeft ook nog een zeer groot braakliggend terrein aan de andere kant van de gemeente liggen, de Baanstede. Waarom de natuur van het Beusebos vernietigen als de Baanstede nog alle ruimte biedt?

Op 10 maart zal de gemeenteraad van Purmerend zich over de toekomst van het Beusebos uitspreken en als goede buurgemeente willen wij graag advies geven: Het Beusebos moet blijven! Ter ondersteuning heeft GroenLinks Wormerland een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 16 februari en deze motie is unaniem aangenomen. De tekst van deze motie luidt als volgt:

Lees verder

Dorpstheater Wormerland

Het dorpstheater heeft in Wormer zijn sporen verdiend. Een theater dat al weer een behoorlijk aantal jaren in Wormer is gevestigd. Eerst in de openbare Mavo Maerten Donck en vanaf 2007 gevestigd in de voormalige Kruiskerk. Van meet af aan was duidelijk dat de huisvesting in de kerk een tijdelijke zou zijn. 

De vraag naar een nieuwe locatie ligt nu opnieuw voor alsook de vraag of we als gemeenteraad de visie kunnen onderschrijven van een theater dat de komende 20 jaar past binnen de maat van Wormerland.
Alvorens deze vraag te beantwoorden willen wij op deze plaats onze waardering uitspreken voor de mensen van het Dorpstheater. Het bestuur, de vrijwilligers en de programmeur zijn de drijvende kracht geweest achter de vele mooie voorstellingen in het theater. In de loop der jaren is er veel moois op de bühne gezet. 

Lees verder

Democratie gaat voorop in Wormerland

Henk van der Snoek, oud-raadslid van Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) en lijdzaam volgeling van oud-wethouder Ronald Hendriks, schreef recentelijk een stemmingmakend stukje in het Noord-Hollands Dagblad over de beslissing van de gemeenteraad van Wormerland om een vergadering voort te zetten onder geheimhouding. Terloops vent de heer van der Snoek ook nog weer eens zijn ongenoegen over de krimp van de toekomstige MFA (MultiFunctionele Accommodatie), waarin Scwo, het Dienstencentrum en de Bieb ondergebracht gaan worden.

Lees verder

Circus SOEK - Samen Op Eigen Kracht

Het was in februari 2014 dat GroenLinks in Torenerf het Circus van de Zorg presenteerde. Een toen volle zaal werd beloofd dat een vervolgbijeenkomst zou volgen. Op aandringen van GroenLinks organiseerde de gemeente in november dat jaar weer een voorlichtingsbijeenkomst. Nu neemt GroenLinks, in nauw overleg met Scwo en het Dienstencentrum, de handschoen weer op en doet zelfs een stap verder.

Wij kondigen nu aan Circus SOEK - Samen Op Eigen Kracht. Eigen Kracht is een toverwoord in de zorg tegenwoordig: in hoeverre is iemands netwerk voldoende om zelf zorg te regelen. Wij vinden echter, dat we in Wormerland moeten zoeken naar beweging, eigen kracht en verbinding binnen de héle Wormerlandse samenleving: Samen Op Eigen Kracht (SOEK). Wij streven dus naar het mobiliseren van álle bewoners, niet alleen de mantelzorg rond hulpvragers. Dit impliceert het starten en intensiveren van netwerken en het delen van kwaliteiten.

Lees verder

Duurzame Openbare Verlichting

Op 4 november 2014 (!!) heeft GroenLinks tijdens de behandeling van de begroting voor 2015 en de jaren daarna, een motie ingediend die het college opriep om onderzoek te (laten) doen naar het versneld vervangen van alle openbare verlichting in Wormerland door duurzame LED techniek. Als motivatie voor deze opdracht gaf GroenLinks aan dat er vermoedelijk veel geld bespaard kan worden met energiebesparing op de openbare verlichting én op het onderhoud van de verlichting. LED lampen gaan immers minder snel stuk. Ook is gevraagd of in het buitengebied gebruik gemaakt kan worden van slimme verlichting die gedimd wordt als er geen wegverkeer is of andere slimme verlichting die minder belastend is voor de flora en fauna.

Lees verder