Dorpstheater Wormerland

Het dorpstheater heeft in Wormer zijn sporen verdiend. Een theater dat al weer een behoorlijk aantal jaren in Wormer is gevestigd. Eerst in de openbare Mavo Maerten Donck en vanaf 2007 gevestigd in de voormalige Kruiskerk. Van meet af aan was duidelijk dat de huisvesting in de kerk een tijdelijke zou zijn. 

De vraag naar een nieuwe locatie ligt nu opnieuw voor alsook de vraag of we als gemeenteraad de visie kunnen onderschrijven van een theater dat de komende 20 jaar past binnen de maat van Wormerland.
Alvorens deze vraag te beantwoorden willen wij op deze plaats onze waardering uitspreken voor de mensen van het Dorpstheater. Het bestuur, de vrijwilligers en de programmeur zijn de drijvende kracht geweest achter de vele mooie voorstellingen in het theater. In de loop der jaren is er veel moois op de bühne gezet. 

Onze fractie spreekt de hoop en de verwachting uit dat het theater dezelfde rol in de komende jaren zal blijven kunnen vervullen maar dan op een andere locatie. De kansen uit het verleden zijn er niet meer, de tijden zijn veranderd, er is een aantal uitstekende accommodaties in Wormerland bijgekomen en het is onmogelijk een zelfde huisvesting terug te krijgen in Wormer. We zullen het moeten doen met de aanwezige locaties die in onze visie geschikt zijn dan wel geschikt zijn te maken.

Het Dorpstheater gaat uiteraard voor de maximale variant en dat begrijpen we vanuit de ervaringen uit het verleden. Anno 2016 moeten we natuurlijk heel goed kijken naar de mogelijkheden en is enige flexibiliteit gewenst. Strak vasthouden aan wat eens was, is niet de juiste strategie.  

Voor de discussie van vanavond hebben we een aantal stukken ontvangen: een van het Dorpstheater zelf, een gezamenlijk stuk van Verenigingsgebouw en Groos (van kaasfabriek tot theater), een onderzoek naar de mogelijkheden van een klein theater in Wormer van de gemeente zelf, het onderzoek van de theaterdeskundige en de notitie die vanavond als bespreeknotitie ter consultatie voorligt.

Voorts zijn we de onlangs op de hoogte gesteld van de visie van de Stichting Verenigingsgebouw en de kerk, de een als eigenaar van het gebouw en de andere partij, de kerk, als eigenaar van de grond waar het gebouw opstaat. De visie van de stichting en kerk is duidelijk: zij zullen geen medewerking verlenen aan een plan van een nieuw theaterzaal in het achtergebouw. Dat is een duidelijk standpunt en dat geeft ook duidelijk aan waar er ruimte is en wat er al dan niet mogelijk is in de accommodatie van de stichting. Deze visie komt niet uit de lucht vallen want al langer is duidelijk dat met het vertrek van SCWO naar de MFA een belangrijk bestanddeel van de exploitatie van het verenigingsgebouw wegvalt. Andere gebruikers die een zelfde bedrag inbrengen, ziet het verengingsgebouw niet en dat vinden wij een realistische inschatting.

Als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, dan zien wij, alles overziende en ons baserend op de informatie uit de verschillende stukken aan de volledigheid waarvan wij geen twijfel hebben, een mooie nieuwe theatermogelijkheid en podiumfunctie ontstaan in het oude Verenigingsgebouw. Dat is dan de enige locatie die overblijft.

Het Dorpstheater gaat voor een nieuwe accommodatie aan de achterzijde in het achtergebouw, Groos ziet mogelijkheden in de oude toneelzaal aan de noordzijde, het voorgebouw. Groos wil dat samen doen met het Dorpstheater. Uit de stukken blijkt dat in ieder geval de stichting Verenigingsgebouw geen heil ziet in de optie van wat ingrijpender vernieuwbouw aan en in het achtergebouw. Blijft de optie van aanpassing van de zaal in het voorgebouw. Is het mogelijk deze aan te passen aan de eisen van een kleinschalig professioneel podium op het vlak van toneel, muziek, zang, cabaret  etc. Dat is de hamvraag.

We zijn dan ook blij verrast met de brief die we afgelopen vrijdagochtend ontvingen. Op initiatief van Michiel Ruttenberg – hulde daarvoor Michiel- zijn partijen, verenigingsgebouw en dorpstheater om de tafel gaan zitten. Zij zien mogelijkheden om met een bepaalde variant tegemoet te komen aan de wensen van het dorpstheater. Wij zijn zeer benieuwd wat daar uitkomt en wachten met spanning de toegezegde rapportage af.

In het verenigingsgebouw zien wij een mooie theaterfunctie ontstaan waardoor ook oude gebruikers zoals de biljartclub en andere clubs beter gefaciliteerd kunnen worden. De zaal kan ook beter benut worden doordat Groos de nodige activiteiten ontplooit en verder wil ontplooien.

Wij spreken de hoop uit dat ook Groos en Dorpstheater elkaar kunnen vinden, elkaar niet als concurrenten zien maar als partners en met elkaar in gesprek gaan.