Wormerland gaat eindelijk openbare verlichting vervangen door LED verlichting.

Na herhaaldelijk aandringen door de fractie van GroenLinks heeft de gemeente Wormerland begin oktober aangegeven waar en wanneer een begin wordt gemaakt met het vervangen van de oude openbare verlichting door moderne besparende LED verlichting. We zijn al twee jaar onderweg met dit project en vinden het jammer dat er nog zo weinig resultaat is geboekt. Een korte toelichting op een besparingsinitiatief van GroenLinks dat goed is voor miliieu en de portemonnee is daarom op zijn plaats.

Aangenomen motie "Duurzame Openbare Verlichting"

Al in november 2014 diende GroenLinks de motie “Duurzame Openbare Verlichting” in waarin het college werd opgeroepen onderzoek te doen naar het versneld vangen van alle straat verlichting in Wormerland en dit uit te werken in een financieringsvoorstel voor de gemeenteraad. Voor GroenLinks lagen de redenen voor het indienen van de motie in de volgende punten:

  1. Slimme LED verlichting levert een financiële besparing op de energiekosten tot wel 30%,
  2. De kosten van onderhoud kunnen met 20% per jaar naar beneden omdat LED verlichting veel minder stuk gaat,
  3. LED verlichting geeft minder strooilicht geeft wat beter is voor de flora en fauna terwijl het juist wél licht geeft waar het gewenst is: op de openbare weg.

De motie is aangenomen maar het duurde bijna een jaar totdat de wethouder in oktober 2015 een rapport presenteerde waarin inderdaad duidelijk werd dat vervanging tot deze financiële besparingen kon leiden én er voor kon zorgen dat Wormerland op termijn zou voldoen aan de gestelde klimaateisen. Het college adviseerde echter om niet ineens alle verlichting te vervangen maar dit geleidelijk te doen.

De gemeenteraad heeft op 17 november 2015 450.000 euro beschikbaar gesteld om de straat verlichting door heel Wormerland gefaseerd te vervangen. Dit geld wordt volledig (misschien zelfs meer) terugverdiend door de besparingen op energie en onderhoud. Dan zou je toch mogen verwachten dat de gemeente snel zou beginnen met zo een project?

Afgelopen juni bleek daar voor het gevoel van GroenLinks nog weinig van. Reden voor de fractie om opnieuw vragen te stellen aan de gemeente over de status van dit vervangingstraject en of de gemeente al kon aangeven hoe ver men was. Door onduidelijke redenen heeft de fractie van GroenLinks de antwoorden pas eind september ontvangen en deze antwoorden waren kort en eigenlijk teleurstellend geformuleerd: behalve bij de nieuwe rotonde aan de Noordweg, waren er nog maar 14 armaturen vervangen. Dit leidde tot irritaties bij de fractieleden van GroenLinks. Het is gewoon een gemiste kans als je moet constateren dat het twee jaar duurt voordat gevolg wordt gegeven aan een initiatief dat goed is voor het milieu én de portemonnee.

Vorige week hebben wij gelukkig alsnog een aanvulling ontvangen op de eerdere antwoorden. Daaruit blijkt dat de verlichting op de Neckerstraat (Wijdewormer) nog dit jaar vervangen wordt. Direct daarna zullen de industriegebieden in Wormer en de ontsluitingswegen Noordweg, Rouenweg, Rigastraat, Veerdijk en Mercuriusweg aan de beurt zijn. Het gaat dus beginnen! Zodra wij zien dat de besparingen hoger zijn dan uit het rapport uit 2015 blijkt, of dat er door nieuwe slimmere technieken nog andere voordelen kunnen worden behaald, zullen wij dit uiteraard weer aan de orde stellen. LED verlichting is goed voor het milieu én de portemonnee!