Nieuws

Politieke beschouwingen

De behandeling van de begroting door de gemeenteraad was voor de fractie van GroenLinks Wormerland aanleiding om nog eens terug te kijken op de afgelopen raadsperiode én vooruit te kijken voor de komende jaren. Want dat is nodig omdat in maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. En daar wil GroenLinks net als de vorige keer een uitstekend resultaat neerzetten. 

Ik kan mij nog herinneren dat wij in 2015 bij het behandelen van de begroting voor 2016, door oppositiepartij VLW een apocalyptisch beeld voorgespiegeld kregen. De begrotingsoverschotten zouden volgens VLW door de huidige coalitie, waar GroenLinks deel van uitmaakt, omslaan in begrotingstekorten. En de solvabiliteit die volgens VLW in haar coalitieperiode was gegroeid van 37,2% naar 46,4% zou door deze coalitie ongetwijfeld weer krimpen en vergezeld gaan door een verlaging van de algemene reserve. De heer Hendriks noemde dit potverteren, een greep in de reserves en gaf ons de bijnaam “Rupsje Nooit genoeg” en wees erop dat het volgende college dan de puinhopen weer kon opruimen.

Hoe schril steken deze beweringen van VLW uit 2015 af tegen het resultaat van de jaarrekening 2016. Wij noemen enige cijfers uit de jaarrekening 2016. Naast het resultaat van €1.000.000 dit jaar en in 2015 een bedrag van €669.000 voordeel, is de algemene reserve geen €4.3mln maar €4.7 miljoen en met het resultaat van 2016 zal dit stijgen naar €5.4 mln. Wat graaien in de reserves? Voorts geen verlaging van de solvabiliteit maar een verhoging naar 52%. Wat Rupsje nooit genoeg? En de reserves: in plaats van graaien uit de reserves en potverteren zijn de reserves gestegen tot bijna €20 mln. Einde 2014 was dat nog €17.5 miljoen. Een toename van €2.5 miljoen. Wat potverteren?

Op basis van die resultaten heeft dit college een prima begroting gepresenteerd voor de komende jaren en daarmee een zeer gezonde basis gelegd voor een nieuw college dat in 2018 zal worden gepresenteerd. GroenLinks maakt graag weer deel uit van dat college. Wij laten geen puinhoop achter, maar kunnen tevreden achterom én vooruit kijken.

Lees verder

"Het Zwembad moet blijven en de watertemperatuur moet omhoog"

Een actiecomité uit Wormer heeft door middel van een persbericht en een brief aan de gemeenteraad aandacht gevraagd voor ons zwembad het Zwet. Men wenst dat de watertemperatuur van Zwembad Het Zwet wordt verhoogd van 22°C naar 24°c. Het actiecomité is van mening dat door de te lage temperatuur er minder seizoenkaarten worden verkocht, de bezoekers wegblijven en dat dit uiteindelijk tot sluiting van het bad zal leiden.

Lees verder

GroenLinks Wormerland wil investeren in fietsvoorzieningen

GroenLinks Wormerland wil dat de gemeente de komende jaren extra geld investeert in de verbetering van fietspaden. De overtuiging daarbij is dat het op veel plekken veiliger kan en moet worden voor fietsers. Maar ook de snelle groei van elektrische fietsen als serieus alternatief voor woon-werkverkeer en de groei van het aantal toeristen en wielrenners dat op de fiets door onze dorpen toert, vraagt om een nieuwe visie op fietsverbindingen. En ook de situatie bij de Zaanbrug kan verbeterd worden als de Zaanbrug straks vervangen gaan worden. De fractie van GroenLinks heeft daarom een aantal vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld zodat er bij de behandeling van de begroting later dit jaar geld gereserveerd en subsidies aangevraagd kunnen worden.

Lees verder

De verkiezingen zijn begonnen!

Huh? Die hebben we toch net achter de rug? Zeker! De tweede kamer verkiezingen hebben we net gehad en nu zie je dat de lokale partijen in Wormerland zich opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) o.l.v. dhr. Hendriks is in ieder geval al begonnen. Hij zet zich af tegen elk politiek besluit van het huidige college en zoekt de grenzen op van fatsoenlijk bestuur.

Lees verder

Tiny Houses in Wormerland

Op woensdag 8 maart heeft GroenLinks Wormerland een informatieavond georganiseerd over Tiny Houses. De reden voor interesse naar het onderwerp Tiny Houses is ontstaan vanuit de zoektocht naar woonruimte voor alle woningzoekenden in de gemeente Wormerland. Het fenomeen Tiny Houses spreekt daarbij aan omdat het een nieuwe woonvorm is en bijvoorbeeld tijdelijk in een woonbehoefte kan voorzien. Ook is Wormerland op dit moment bezig met het uitwerken van een nieuwe Woonvisie waarin deze nieuwe woonvorm opgenomen zou kunnen worden. Het blijkt echter dat initiatiefnemers tegen bestaande wet- en regelgeving aanlopen en gemeenten nog niet goed weten hoe hiermee kan worden omgegaan. Deze informatieavond heeft extra informatie én impuls gegeven voor zowel geïnteresseerden als politieke vertegenwoordigers.

Lees verder

GroenLinks wil Waterlands landschap verduurzamen

Europarlementariër Bas Eickhout bezoekt op 4 maart Marken, Landsmeer en Purmerend

Op zaterdag 4 maart brengt Bas Eickhout, Europarlementariër voor Groen Links, samen met Waterland's Wethouder en kandidaat 2e kamerlid Laura Bromet een werkbezoek aan Waterland. Zij beginnen op Marken, bezoeken daarna het veenweidegebied in het Twiske aan de kant van Landsmeer en eindigen bij het bedreigde Beusebos in Purmerend. GroenLinks Waterland, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland zetten zich in voor behoud en versterking van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de regio Waterland/Zaanstreek.

Lees verder