Nieuws

Veenvernatting: niets houdt ons tegen. Verslag van meetup 10-1-2018

Woensdagavond 10 januari organiseerde GroenLinks Wormerland een eerste van een drietal meetups in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In een overvolle zaal van de Poelboerderij werd enthousiast, maar ook bezorgd en kritisch, gereageerd op de conclusie dat het natuurgebied Wormer- en Jisperveld door oxidatie van het veen verzakt en CO2 uitstoot. Ook is de weidevogelpopulatie sterk afgenomen. Dat vraagt niet meer om aanvullende studies maar om maatregelen. Diverse mogelijkheden werden door experts gepresenteerd, waarna er een discussie volgde over nut, noodzaak en haalbaarheid.

Lees verder

Tiny en Small Houses in Wormerland, hoe nu verder?

Op 19 december heeft GroenLinks haar initiatiefvoorstel voor het realiseren van Tiny en Small Houses in Wormerland verdedigd tegenover de gemeenteraad.

En om maar direct met de deur in huis te vallen; het voorstel is aangenomen maar met een kanttekening! Die kanttekening vraagt om een nadere uitleg.

Behalve GroenLinks, hebben de raadsleden van het CDA en de PvdA zich direct en volmondig positief uitgelaten over dit voorstel. De SP had echter nog een paar opmerkingen. Bij de stemming heeft één SP raadslid vóór gestemd en het andere SP raadslid heeft tegengestemd bij punt 1 van het raadsbesluit. Met de andere punten ging hij akkoord. Er was dus een nipte meerderheid maar met een kanttekening bij dat punt 1 uit het raadsbesluit.

Lees verder

Tiny Houses in Wormerland!

GroenLinks wil verandering. Bijvoorbeeld in de manier waarop mensen wonen. Daarom hebben wij in het voorjaar van 2017 een voorstel ingediend om het wonen in een Tiny House mogelijk te maken. Een uniek en lastig voorstel omdat er nog geen ervaring in Nederland is met de regelgeving rondom deze manier van wonen.

Verandering? je moet het mogelijk maken!

GroenLinks kiest voor samenwerking in de regio

De fractie van GroenLinks Wormerland heeft dinsdag 28 november 2017 een motie ingediend die alle partijen oproept om werk te maken van samenwerking met de gemeenten in de regio. Al langere tijd zijn Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland met elkaar in gesprek maar er is nog geen enkele beweging om concreet afspraken met elkaar te willen maken. De motie vraagt niet alleen onze eigen gemeenteraad om kleur te bekennen, maar nodigt ook de andere gemeenteraden zich voor het zelfde doel uit te spreken: samen en zelfstandig.

Lees verder

Contactcommissies? GroenLinks staat voor verandering!

Het begrip contactcommissies is meer dan 25 jaar geleden bedacht na de gemeentelijke herindeling waarbij Wijdewormer en Jisp bij Wormer werden gevoegd tot een nieuwe gemeente Wormerland. In Oostknollendam bestond al een dorpsraad sinds de 80er jaren en vanaf de gemeentelijke herindeling kregen alle kleine kernen een eigen dorpsraad of Contact Commissie. In de loop der jaren zijn de taken en verantwoordelijkheden voor die commissies vastgelegd in een protocol en kregen zij een jaarlijks te besteden budget voor initiatieven die vanuit de dorpen werden gevraagd. Maar we hebben ook gezien dat enkele commissies eigenlijk niet meer zijn dan een soort van klachtenbureau. De leden voelden zich niet gehoord door de gemeente als er niets aan de klachten gedaan werd of adviezen niet in behandeling werden genomen. De Contact Commissies waren vergroeid tot eigen instituties, compleet met verkiezingen en wilden het liefst gezien worden als een substitutie voor de gemeenteraad. En ondertussen werden de budgetten voor projecten in de dorpen niet of nauwelijks gebruikt.

En notabene in Wormer, ons grootste dorp, bestaat helemaal geen contactcommissie waar inwoners terecht kunnen met hun vragen en voorstellen. Burgers in de kleine kernen worden dus voorgetrokken ten opzichte van hun mede inwoners in Wormer. Dat is scheef en niet uit te leggen.

Benieuwd wat wij van de contactcommissies vinden?