‘GroenLinks is ontzettend blij, dat minister van Engelshoven niet alleen het belang van kunst - en cultuur inziet, maar ook inziet dat een groot deel van die kunst en cultuur bij de gemeentes ligt. Het is mooi, dat onze overheid inziet hoe belangrijk kunsteducatie is voor jong en oud, hoeveel mensen hebben aan zingen in hun koor, toneelspelen bij de vereniging, les krijgen in schilderen en ga zo maar door. Hoe goed het is, dat er ook in kleinere gemeentes festivals georganiseerd kunnen worden zoals bij ons Door het Lint. Of dat mensen bij hen om de hoek naar een voorstelling kunnen gaan. Het is goed, dat de minister inziet, dat hier na Corona geld voor nodig is, omdat het risico bestaat, dat het volledig ingestort blijft en dat we straks met lege handen staan.Dat we straks de ziel uit onze samenleving kwijt zijn. En tot slot is het mooi, dat de minister haar vertrouwen uitspreekt, dat de gemeente dit geld op de juiste manier voor dit doel zal inzetten. Ik vraag u, collega’s, laten we dat vertrouwen niet beschamen. Laten we onze kaderstellende taak serieus nemen en laten we dus dit bedrag reserveren voor ons allemaal. Want de lokale culturele infrastructuur ís voor ons allemaal.’

Met deze woorden vroegen wij de overige fracties afgelopen dinsdag om onze motie te steunen. Het leek een eenvoudige motie. We hebben als gemeente geld gekregen vanuit het rijk om de lokale kunst- en cultuursector te steunen, aangezien deze sector het behoorlijk zwaar heeft. Minister Van Engelshoven heeft hier een brief over geschreven waarin ze dit bedrag aankondigt en waarin ze aangeeft er op te vertrouwen dat gemeentes dit geld goed zullen besteden aan zaken waar het voor bestemd is. Kunst en cultuur dus. Duidelijk, zou je zeggen. Dit geld is bestemd voor onze lokale kunst en cultuur. Mooi, hoe gaan we dit onder de aandacht brengen?

Alleen was dit geld wel op 1 hoop met de andere Coronagelden binnengekomen. Beetje onhandig, want voor je het weet is het geld opgegaan aan andere belangrijke zaken. Daarom leek het ons (fractie GroenLinks) toch wel handig om even te checken bij de portefeuillehouder of hij het ook een goed idee vind om bij het voorjaarsbericht aan de raad voor te stellen dit bedrag van € 99.775,- toch nog te labelen. We hebben daar een paar vragen over gesteld en daar kwam het antwoord: ‘Door het Coronageld niet te schotten ontstaat er juist beleidsvrijheid’. Uh, ja, dat is nou precies waar we bang voor zijn. Dan gaat het geld dus naar hele andere zaken en vist de culturele sector weer achter het net.

Dus hadden wij een motie opgesteld waarin we alsnog voorstellen om dit geld specifiek te reserveren voor onze lokale culturele infrastructuur. Wij waren in de veronderstelling dat dit op veel steun van de andere fracties zou kunnen rekenen. Ok, misschien niet van het CDA als partij van minister ‘Zet maar een dvd’tje op’ de Jonge, maar van de VVD hadden wij verwacht dat ze het belang zouden inzien van financiële middelen inzetten zoals deze bedoeld zijn. Van PvdA en D66 hadden wij verwacht dat we hier medestanders hebben, die het belang van een bloeiende culturele sector voor onze inwoners inzien. de mening van POV/VLW deed er niet toe, aangezien zij nog altijd weigeren om hun taak als volksvertegenwoordigers zo goed als mogelijk uit te voeren nu het digitaal moet vanwege Corona.

Helaas bleek al snel, dat werkelijk iedere partij het absoluut onnodig vindt om geld dat door het rijk expliciet bedoeld is voor kunst en cultuur ook daadwerkelijk daarvoor te reserveren. VVD, CDA, PvdA én D66 gaven allemaal aan het noodzakelijk te vinden dat dit geld ook beschikbaar blijft voor sport of andere zaken die binnen ons programma 4 vallen. Je kan hierbij denken aan verenigingen, jongerenwerk, onderwijs en participatie. Allemaal belangrijke zaken uiteraard, maar dit geld is hier nu eens een keertje niet voor bedoeld en daar is trouwens ook gewoon Coronageld voor beschikbaar. Op dit moment heeft de gemeente namelijk exclusief de € 99.775 die eigenlijk bedoeld was voor kunst en cultuur nog € 433.251 aan Coronabudget over…

Hoe dan ook: alle fracties, behalve GroenLinks uiteraard, hebben dus tegen deze motie gestemd omdat ze blijkbaar vinden dat kunst en cultuur niet zo belangrijk zijn. Blijkbaar is het niet erg als we voor een voorstelling altijd naar Zaandam of Purmerend moeten. Als we niet meer kunnen genieten van concerten in Jisp, cabaret in Oostknollendam, theater in de Kaasfabriek in Wormer, meedoen aan of genieten van de voorstellingen van onze toneelverenigingen, koren, dansscholen en ga zo maar door. Ook schilderen, beeldhouwen en noem maar op zijn blijkbaar niet nodig. Wij vinden dit ongelooflijk teleurstellend en leggen ons hier natuurlijk niet zomaar bij neer. Want het geld is er natuurlijk gewoon wel.

Daarom: ben je op een of andere manier werkzaam in de culturele sector? Professioneel of als vrijwilliger. Zit je bij een vereniging, ben je docent, uitvoerende, werkzaam achter de schermen of heb je als liefhebber van kunst een goed idee? Bedenk een plan en ga naar de gemeente. Je kan subsidie vragen voor eigenlijk alles dat te maken heeft met kunst en cultuur. Dus wil jij een kunstwerk maken voor de gemeente Wormerland? Er is budget. Wil je een kunstroute organiseren en lokale musici uitnodigen om de boel muzikaal te verrijken? Er is budget. Wil je, nu het weer mag, alle kinderen in Wormerland gratis dansles aanbieden? Er is budget. Wil je een openlucht theaterfestival organiseren? Er is budget. Wil je een cabaretier uitnodigen om de jaarlijkse kermis (als het weer mag) iets extra’s te geven? Er is budget. Wees creatief, maak een plan en vraag extra financiële middelen aan bij de gemeente. Laat Wormerland Leven.

 

Meer informatie? Mail de fractie van GroenLinks: karenschoonheim@me.com

Wil je de vergadering terugkijken? Dat kan hier. De motie wordt besproken onder agendapunt 10: Vaststellen Voorjaarsbericht. Vanaf 0:35:17.