Wormerland is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. En dat wil GroenLinks graag zo houden. Wij willen de best mogelijke gemeente zijn voor onze inwoners, waarbij we juist ook kijken naar de lange termijn. Behoud van het groen, een gemeente met gelijke kansen voor iedereen, en een rijk cultureel leven vinden wij belangrijk.

De problemen die in de huidige tijd spelen, zoals het veranderende klimaat, het woningtekort, de groeiende kloof tussen arm en rijk en de verslechterende relatie tussen burger en overheid, zien wij ook terugkomen op gemeenteniveau in Wormerland.

Wij hebben concrete en enthousiaste plannen om deze problemen te overwinnen; niet één voor één, maar juist ook in samenhang met elkaar. Dat vraagt om een sterk bestuur dat wordt ondersteund door een krachtig ambtenarenapparaat. En het vraagt om visie, daadkracht en leiderschap. Precies de elementen die GroenLinks de afgelopen acht jaar heeft laten zien en waarmee wij willen doorgaan.

GroenLinks heeft de volgende punten hoog op de agenda:

Een bestuurlijke toekomst voor Wormerland

 • Een optimale dienstverlening voor inwoners, organisaties en bedrijven,
 • Een open blik naar de vorm waarin de gemeente op haar best is,
 • Stappen durven zetten,
 • Participatie en consultatie van inwoners, organisaties en bedrijven.

Een toekomstbestendige leefomgeving

 • Voldoende en duurzame woningen,
 • Behoud en uitbreiding van het groen,
 • Circulariteit in alles wat wij doen,
 • Gezonde lucht,
 • Kind- en ouderenvriendelijke wijken.

Een lokale aanpak van de klimaatcrisis

 • Een financieel eerlijke energietransitie.
 • Voorbereiden op veranderende weersomstandigheden.
 • Deelname aan duurzaamheidsprojecten voor iedereen die dat wil.

Een sociale gemeente voor iedereen

 • Actief de financiële en sociale situatie van minima in de gemeente helpen verbeteren.
 • Drempels voor laaggeletterden zoveel mogelijk slechten.
 • Gericht beleid voor inburgering van nieuwkomers.
 • Voortzetting doorgaande zorglijn jeugd.
 • Bloeiend verenigingsleven ondersteunen.
 • Aandacht voor lokale kunst en cultuur.

Lees onze standpunten of download het hele programma via de link hieronder.