GroenLinks Wormerland maakt zich zorgen over rijksweg A7

Tijdens de behandeling van de Begroting 2017 heeft GroenLinks Wormerland haar zorgen geuit over de plannen die voortvloeien uit de zogenaamde Corridorstudie Hoorn-Amsterdam en welke gevolgen deze plannen hebben voor het grondgebied van Wormerland. Tijdens onze beschouwing hebben wij melding gemaakt van schetsen die o.a. het rechttrekken van de A7 bij Purmerend tot gevolg hebben. Inmiddels hebben deze schetsen ook bewoners van Neck en Wijdewormer bereikt en deze bewoners maken zich terecht zorgen over de gevolgen en vragen zich af wat het gemeentebestuur onderneemt.

Op maandagavond 28 november heeft de raad(commissie) van Oostzaan dit onderwerp behandeld door middel van een presentatie die door een project medewerker van Ministerie IRT is gegeven. Deze avond is bezocht door fractieleden van GroenLinks Wormerland en ons is duidelijk geworden wat de fasering is voor dit project en dat wij op achterstand staan ten aanzien van de beschikbare informatie.

Op basis hiervan heeft de fractie van GroenLinks een aantal vragen aan het college van B&W voorgelegd:

  1. In de verkennende fase van dit project (inmiddels afgesloten) is een inventarisatie opgemaakt van wensen en eisen door middel van gesprekken met stakeholders. Uit de verslagen wordt duidelijk dat diverse belangenorganisaties hiervan gebruik hebben gemaakt. Welke rol heeft gemeente Wormerland in dit stadium gespeeld? Welke belangen zijn namens wie ingebracht? Heeft u bijvoorbeeld de Contact Commissie Wijdewormer of anderen op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid?
  2. Ambtenaren van Overgemeenten hebben zitting in de projectgroep en brengen verslag uit naar de colleges van Oostzaan en Wormerland. In Oostzaan staat het onderwerp Corridorstudie al enige tijd op de agenda. Waarom heeft het college van Wormerland niet de mogelijkheid aangegrepen om raad en bewoners voortijdig te informeren, bijvoorbeeld via een memo met verslaglegging of door dit apart te agenderen bij een Contact Commissie vergadering in Wijdewormer?
  3. Welke mening heeft (de vertegenwoordiger van) de gemeente Wormerland ingebracht ten aanzien van de optie “ondertunneling of verdieping A7 t.h.v. Kom A7” wetende dat deze optie betrekking heeft op grondgebied van Wormerland en dat deze variant ernstige consequenties, waaronder onteigening, tot gevolg heeft voor de bewoners. En hoe ziet u de consequenties voor zich als deze variant werkelijk zo uitgevoerd zou worden?
  4. In het voorjaar van 2017 zal de fase met de eerste zienswijze procedure starten. Hoe ziet het college deze fase voor zich?
  5. Zoals opgemerkt tijdens de Beschouwingen zal een toename, misschien op termijn zelfs verdubbeling, van de verkeersbewegingen, een enorme groei van uitstoot van fijnstof en CO2 tot gevolg hebben. Welke maatregelen heeft het college voor ogen om deze uitstoot te beteugelen? En hoe ziet het college het proces om dit te bereiken voor zich?

De fractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over deze expansie plannen van Rijkswaterstaat en heeft met deze brief nu de aandacht gevraagd van het college voor dit project. Zodra wij de antwoorden hebben ontvangen zullen wij nadere acties overwegen.