Het Beusebos is een verborgen pareltje van Purmerend. Een vergeten stukje natuur dat ligt in de kom van de rijksweg A7 grenzend aan het grondgebied van Wormerland. Dit stukje natuur vormt een natuurlijke buffer tussen de drukke snelweg en onze woonkern Neck (en deels Wijdewormer). Gemeente Purmerend is voornemens dit stuk natuur te vernietigen zodat er een bedrijven terrein of een hotel of een auto boulevard of wat dan ook aan economische activiteiten, kan worden ontwikkeld. Zonde! Want Purmerend heeft ook nog een zeer groot braakliggend terrein aan de andere kant van de gemeente liggen, de Baanstede. Waarom de natuur van het Beusebos vernietigen als de Baanstede nog alle ruimte biedt?

Op 10 maart zal de gemeenteraad van Purmerend zich over de toekomst van het Beusebos uitspreken en als goede buurgemeente willen wij graag advies geven: Het Beusebos moet blijven! Ter ondersteuning heeft GroenLinks Wormerland een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 16 februari en deze motie is unaniem aangenomen. De tekst van deze motie luidt als volgt:

MOTIE: “Beusebos moet blijven”

De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen d.d. 16 februari 2016,

Constaterende dat:

  1. Het college van de gemeente Purmerend voornemens is het stuk natuurgebied “Beusebos” te ontwikkelen als bedrijventerrein,
  2. Purmerend al grote leegstand heeft op bedrijventerrein Baanstede,

Overwegende dat:

  1. Het Beusebos grenst aan het grondgebied van Wormerland,
  2. De ongerepte natuur Beusebos gelegen tussen rijksweg A7 en de kernen van Neck en Wijdewormer zorgt voor de afvang van fijnstof en het terugbrengen van geluidsoverlast van de rijksweg en zo een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving van onze bewoners,
  3. Er op basis van de leegstand op bedrijventerrein Baanstede geen enkele economische noodzaak is om dit stuk natuur te ontwikkelen,

Besluit het college op te dragen:

  1. De raad en het college van Gemeente Purmerend dringend te adviseren het Beusebos ongemoeid te laten en de plannen voor verdere economische ontwikkeling ten aanzien van dit stuk natuur te staken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks

Harold Halewijn                                Remco Doorn                                    Frans Koelemeijer

 

Onze fractie zal tijdens de commissievergadering in Purmerend op 10 maart inspreken en de inhoud van deze motie herhalen. Zo bieden wij steun aan onze buren én helpen wij onze eigen burgers die dagelijks profiteren van dit prachtige stukje ongerepte natuur. Meer informatie over het Beusebos kun je hier vinden.