Tiny Houses in Wormerland!

GroenLinks wil verandering. Bijvoorbeeld in de manier waarop mensen wonen. Daarom hebben wij in het voorjaar van 2017 een voorstel ingediend om het wonen in een Tiny House mogelijk te maken. Een uniek en lastig voorstel omdat er nog geen ervaring in Nederland is met de regelgeving rondom deze manier van wonen.

Het voorstel van GroenLinks Wormerland kwam voort uit een informatieavond die wij op 8 maart jl. organiseerden. Een bijzonder succesvolle avond waar iedereen werd voorgelicht over het fenomeen Tiny Houses en waaruit bleek dat er grote belangstelling bestaat voor deze manier van wonen.

Om het college en de gemeenteraad te overtuigen dat deze nieuwe woonvorm ook in Wormerland een kans moet krijgen, heeft de fractie van GroenLinks contact gezocht met specialisten van het ministerie van ILM, ambtenaren uit Almere (pioneer op het gebied van Tiny Houses) en de drijvende krachten achter Tinyhousenederland.nl. Vervolgens hebben wij binnen de bestaande regelgeving gezocht naar de mogelijkheden die het Bouwbesluit 2012 biedt omdat deze set van regels bepalend is voor de bouw van woningen. GroenLinks heeft dus zelf het initiatief genomen om beleid te onwikkelen. Het is een mogelijkheid die raadsleden hebben maar slechts zelden wordt toegepast. Je moet je immers verdiepen in geldende regelgeving en dat kost veel tijd. Maar gesteund door vele enthousiastelingen én omdat wij het onderwerp Tiny Houses zelf zo leuk, belangrijk en uitdagend vinden, hebben wij toch dit voorstel uitgewerkt en ingediend. Als je verandering wilt, moet je er ook wat voor willen doen!

Positief advies

Het voorstel is in juni aangeboden aan het college voor een ambtelijk advies. Uit dit advies, dat wij onlangs mochten ontvangen, blijkt dat het voorstel technisch haalbaar is en dat het college er ook voor openstaat. De gemeenteraad van Wormerland moet hier nu mee instemmen en zal over het voorstel op dinsdag 19 december een besluit nemen. Als de gemeenteraad positief besluit zal het college dit verder uitwerken waarna er in de loop van 2018 gestart kan worden met een eerste experiment met Tiny Houses in Wormerland. Spannend!

Heb jij interesse in Tiny Houses en heb je misschien vragen of zelfs opmerkingen over het voorstel dat de gemeenteraad behandelt op 19 december, dan kun je natuurlijk reageren via onze FaceBook pagina. En je mag vanzelfsprekend ook aanwezig zijn tijdens die vergadering en zelfs inspreken om je eigen mening te delen met de andere raadsleden. Onder dit artikel vind je het voorstel van GroenLinks. Via de link https://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/ kun je over enkele dagen de agenda en het voorstel van GroenLinks terugvinden en inkijken. Wij kijken er naar uit.