Motie Eerlijk Kinderpardon

GroenLinks heeft tijdens de raadsavond van 6 februari een motie ingediend met de titel "Eerlijk Kinderpardon". 

De bestaande regeling "Kinderpardon" wordt zo strikt uitgevoerd dat inmiddels 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zogenaamde ‘meewerkcriterium.’ Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land waar ze vaak de taal niet eens van spreken. Voormalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi heeft samen met veel BN’ers een actie gestart voor een eerlijk Kinderpardon onder de slogan ‘ze zijn al thuis’ (www.zezijnalthuis.nl).

De fractie van GroenLinks Wormerland ondersteunt deze actie en heeft door middel van deze motie gevraagd een boodschap over te brengen aan de regering in Den Haag. De motie is unaniem door de gemeenteraad van Wormerland gesteund. 

MOTIE: “Eerlijk Kinderpardon”

De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen d.d. 6 februari 2018,

  • Constaterende dat er ook binnen onze gemeente brede steun leeft om in Nederland gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier in Nederland ligt;
  • Overwegende dat het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn lokale gemeenschappen kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;
  • Constaterende dat het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;
  • Verzoekt het college van B&W van de gemeente Wormerland, bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon,

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van GroenLinks is blij dat dit signaal namens de volledige raad van Wormerland overgebracht kan worden.