Verkiezingsprogramma 2018

Het kan anders. Het moet anders. Ook in Wormerland

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. Wij willen een sociale, groene en open gemeente zijn. Daar hebben wij de afgelopen 4 jaar voor gestreden en dat beleid willen wij intensiveren.

Waar moet de gemeente vooral op inzetten?

GroenLinks vindt dat de volgende thema’s de komende jaren prominent op de agenda moeten staan:

 • Ouderenzorg en ruimte voor jeugd
 • Sociale zekerheid en economie
 • Wonen, mobiliteit en duurzaamheid
 • Cultuur en cultuurhistorie
 • Landschap en milieu
 • Toerisme
 • Bestuur en participatie

Wat kunt u van de raadsleden van GroenLinks verwachten?

Als gemeente staan we voor ingewikkelde opgaven: van klimaatverandering, van een noodzakelijke en ingrijpende energietransitie, van spanningen in de samenleving wegens ongelijkheid en van een gecompliceerde vluchtelingenproblematiek. Op de schaal van Wormerland manifesteren deze problemen zich en wij zullen daarop ook in Wormerland antwoord moeten vinden. GroenLinks is daar klaar voor.

 • Betrokkenheid en inzet,
 • Kritische raadsleden met passie voor de belangen van Wormerland en met gedegen kennis en ervaring van wat er in Wormerland speelt,
 • Creativiteit en innovatie in het oplossen van problemen,
 • Oog voor de positie van kwetsbare inwoners,
 • Bevordering van een duurzame leefomgeving,
 • Natuur en cultuur als kernwaarden,
 • Directe dialoog met de inwoner,
 • Moed om vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen,
 • Vernieuwing in de wijze van besturen van de gemeente, in dialoog met zijn burgers.