Het partijbestuur heeft besloten een politiek referendum uit te schrijven over de vraag of het wenselijk is dat GroenLinks een gezamenlijke Eerste Kamerfractie vormt met de PvdA na de Eerste Kamerverkiezingen van 2023. Al lang gaat het in onze partij over linkse samenwerking. Binnen GroenLinks zijn daar verschillende opvattingen over. Daarom vindt het partijbestuur het belangrijk via dit referendum leden de kans te geven zich uit te spreken.

Wij willen hierover graag met elkaar het gesprek aangaan, gewoon in een leuke ongedwongen setting met een hapje en drankje. Ben jij lid of sympathisant van GroenLinks en wil je met ons hierover in gesprek, kom dan op donderdag 2 juni naar Groos in Wormer. Wij beginnen om 20:00 uur maar de bar is al eerder open! 

En om je alvast op te warmen hebben we een paar stellingen bedacht:

  1. Een fusie tussen GroenLinks en PvdA is noodzakelijk om onze groene en sociale idealen te behalen.
  2. Door een fusie gaan onze unieke activistische en inhoudelijke eigenschappen verloren.
  3. Wat willen wij zijn? een idealistische partij of een bestuurderspartij?

Deze maar ook andere stellingen kunnen aan de orde komen, voel je vrij om je eigen standpunten met ons te delen en je mening te uiten. 

Voor leden van GroenLinks is er ook een website met meer informatie: https://groenlinks.nl/referendum

Adres Groos: Dorpsstraat 206 in Wormer.
Donderdag 2 juni 20:00 uur