De afgelopen jaren is er in Wormerland te weinig gebouwd, het tempo lag te laag en er is te weinig bestuurlijke daadkracht getoond om barrières te slechten. De opgave is enorm; uit regionaal onderzoek blijkt dat er de komende 10 jaar meer dan 1200 extra woningen nodig zijn in onze gemeente, zowel huurwoningen als koopwoningen.

Tegelijkertijd wil GroenLinks dat het dorpse karakter van Wormerland behouden blijft. GroenLinks wil geen bebouwing van het huidige IJsbaanterrein, noch woningen, noch een sportaccommodatie.  De Enge Wormer en de Wijdewormer zijn polders waarop wij trots zijn en die wij willen behouden. En groene parkjes, speelveldjes en bloemrijke zomen langs de sloten zijn belangrijk voor een goed woonklimaat, maken de wijken kindvriendelijk en maken onderdeel uit van dat dorpse karakter.

Het Wormer- en Jisperveld is ons natuurgebied en het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa waar we trots op zijn en waar veel van onze inwoners genieten van de recreatieve rust. Dat natuurlijke groene dorpse karakter is de reden dat mensen hier wonen en dat koesteren wij.

GroenLinks wil vooral het tempo opvoeren voor de bouw van starterswoningen en kleine een- of tweepersoons appartementen. Samen met de woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars wordt gezocht naar een diverse mix van wonen, spelen en voorzieningen dichtbij. Naast de al ingezette nieuwbouwprojecten van WormerWonen in Plaszoom, liggen er grote kansen in de Zaandriehoek en langs de Zaanoever. Hierbij denken wij onder andere aan een combinatie van wonen en werken rond de kleinschalige industrie.

Met de realisatie van tiny houses kan op korte termijn extra -tijdelijke- woonruimte worden gecreëerd. De lintbebouwing kan onder voorwaarden verdicht worden, in overeenstemming met het door GroenLinks voorgestelde “Wonen in 2e lijn”.