Van belang is dat de gemeente een besturingsfilosofie ontwikkelt, waarin vastgelegd wordt wat van het college is, wat van de raad en wat aan de ambtelijke organisatie wordt overgelaten en hoe omgegaan wordt met vragen en verzoeken uit de samenleving.

De zelfevaluatie die de gemeenteraad in 2019 liet uitvoeren, refereert daaraan: "De afhankelijkheid van bestuurlijke kwaliteit is relatief groot en de duurzaamheid daarvan vraagt aandacht". Ook in het collegeprogramma uit 2018 werd als punt van zorg genoemd de kwaliteit en de cultuur van besturen.

Bestuurlijke nabijheid is een subjectief en emotioneel begrip. Wat voor de een nabij voelt is voor de ander ver weg. Is nabijheid dat je de wethouder of het raadslid kunt aanspreken in de supermarkt? Of is nabijheid dat je rechtstreeks via Sociale Media met een raadslid of wethouder in discussie gaat? En waar eindigt nabijheid en wordt het een negatieve vorm van cliëntelisme?

GroenLinks is van mening dat het gemeentebestuur altijd bereikbaar dient te zijn, ongeacht de "afstand" en ongeacht de toekomst van onze gemeente. Geen voortrekken op basis van een persoonlijke relatie maar gelijke professionele behandeling voor iedereen in onze gemeente. Digitaal als het kan, fysiek als het moet.