Binnen 8 jaar moeten ook wij in Wormerland 55% minder CO2 uitstoten, dat hebben we zo afgesproken in het klimaatakkoord. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de klimaatcrisis, ook lokaal. Door in stappen de woningen te isoleren, te voorzien van duurzame en comfortabele ventilatie en te verwarmen met bijvoorbeeld warmtepompen en door plaatsing van zonneboilers en zonnepanelen. De gemeente neemt hierin de regie en werkt samen met burgers, bedrijven en de woningcorporaties om duurzame woningen en bedrijfsgebouwen te krijgen voor iedereen. En dat tegen lagere maandelijkse energielasten.

In Wormerland liggen we redelijk goed op schema met onze deelname aan de regionale energiestrategie waarin we plannen hebben opgesteld voor grootschalige opwek van energie. Door mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfspanden en boven parkeerplaatsen komen we al een heel eind. Maar de realisatie daarvan gaat langzaam, te langzaam. Wij willen alle zeilen bijzetten voor een snel te realiseren duurzame energiemix, waarbij we slim gebruik maken van kleine windmolens tot 15 meter hoogte, zonnepanelen op bestaande gebouwen én kijken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen met een dubbele functie. Innovaties zoals fietspaden van zonnepanelen en laadpalen in lantaarnpalen worden door ons omarmd.

De afgelopen periode is onder leiding van onze wethouder Harold Halewijn de transitievisie warmte opgesteld. Hierin staat, hoe we onze wijken van duurzame warmte gaan voorzien en welke wijken wanneer aan de beurt zijn om van het gas af te gaan. Voor de komende periode is de uitvoering aan de beurt. Dat kan individueel en het kan in een collectief. GroenLinks wil dat alle inwoners kunnen meedoen, ongeacht de grootte van de portemonnee. Energie armoede moet absoluut voorkomen worden. Het is goed mogelijk om stapsgewijs woningen te verduurzamen. Isoleren is de eerste stap, die we willen ondersteunen en stimuleren. De gemaakte kosten worden terugverdiend dankzij het 

lagere energieverbruik en de lagere energierekening die hieruit voortvloeit. Met slimme subsidies voor duurzame warmtebronnen zoals warmtepompen en zonneboilers, die uit een Gemeentelijke Duurzaamheidsfonds worden betaald, kan de gemeente de energie- en klimaattransitie versnellen, zowel voor particuliere eigenaren als voor bewoners van huurwoningen. Inwoners kunnen coöperaties oprichten om met elkaar eigenaar te zijn van hun eigen warmte of energieopwekking. Bij nieuwbouwprojecten en/ of renovatie kunnen omwonenden meeliften met de infrastructuur die daar wordt aangelegd. We bekijken waar en hoe we warmte uit water (aquathermie) zo goed mogelijk kunnen inzetten in onze waterrijke gemeente en sluiten andere innovatieve technieken niet uit.

De gevolgen van de huidige klimaatveranderingen moeten we opvangen. Er zijn aanpassingen nodig om de extremere neerslag en periodes van droogte te kunnen doorstaan. Daarom wil GroenLinks onderzoeken of we wateropvangbassins kunnen creëren in het veenweidegebied. Daarnaast stimuleren we het vervangen van tegels door groen, waardoor het vele water beter wordt opgenomen en er bij hitte minder hittestress in de straat zal zijn.