Wat zijn onze speerpunten voor de bestuurlijke toekomst voor Wormerland

 • Een optimale dienstverlening voor inwoners, organisaties en bedrijven,
 • Een open blik naar de vorm waarin de gemeente op haar best is,
 • Stappen durven zetten,
 • Participatie en consultatie van inwoners, organisaties en bedrijven.

Wat gaan wij doen?

 • Durven kijken naar wat Wormerland écht nodig heeft om toekomstbestendig te zijn,
 • Kiezen: in welke vorm levert Wormerland de beste dienstverlening aan haar inwoners op basis van een besturingsfilosofie,
 • Ons blijven inzetten voor een structureel sluitende financiële begroting,
 • Deelnemen aan het online participatieplatform citizenlab.co om inwoners eenvoudig meer inspraak te geven,
 • Een jeugdraad oprichten die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeenteraad,
 • Nieuwe mogelijkheden van burgerparticipatie en burgerpanels met inwoners ontwikkelen,
 • Initiatieven van inwoners stimuleren op basis van het uitdaagrecht,
 • Contactcommissies een rol geven bij burgerparticipatie,
 • De website van de gemeente verbeteren en de agenda van de raad een prominente plek geven. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor inwoners om op de hoogte te zijn van wat er speelt. Deze agenda publiceren we ook in de nieuwsbrief-mail van de gemeente,
 • Een college dat bestaat uit maximaal 3 wethouders om gefocust en slagvaardig te zijn.