Wie je ook bent, wat je geaardheid of religie is, waar je ook vandaan komt, jouw bijdrage is belangrijk. Verschil mag er zijn; diversiteit biedt kansen. Om mee te kunnen doen, moet je vrij zijn van zorgen om een dak boven je hoofd, om goede gezondheidszorg of eerste levensbehoeften. Je moet je veilig voelen en gewaardeerd. Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat ieder de eigen talenten kan ontwikkelen en inzetten. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan een gemeente waar we trots op kunnen zijn.

GroenLinks zet zich in voor een sociale gemeente voor iedereen

Onze speerpunten voor een sociale gemeente zijn:

  • Actief de financiële en sociale situatie van minima in de gemeente helpen verbeteren.
  • Drempels voor laaggeletterden zoveel mogelijk slechten.
  • Gericht beleid voor inburgering van nieuwkomers.
  • Voortzetting doorgaande zorglijn jeugd.
  • Bloeiend verenigingsleven ondersteunen.
  • Aandacht voor lokale kunst en cultuur.