“ Een ‘landelijke blik’ kan verfrissend werken. ”

Ik ben Spijkerboorder, sinds 2010 verbonden aan de Wormerlandse raad en in de huidige raadsperiode fractievoorzitter.

De aanleiding om actief te worden voor de lokale afdeling van GroenLinks was de afstand van de Spijkerboorders tot de Wormerlandse politiek. Ik vind het belangrijk dat ook de buitengebieden van Wormerland goed vertegenwoordigd zijn. 

Ik ben er 'voor elkaar' en wil het 'voor elkaar' krijgen. Ik ga voor een groen en sociaal Wormerland: qua landschap, wonen en energie, maar ook qua economie en welzijn. De gemeente, haar inwoners en organisaties moeten samenwerken om invulling te geven aan twee belangrijke taken die voor ons liggen. Dit zijn het smeden van een hechte, solidaire samenleving en het verduurzamen en klimaatbestendig maken van onze omgeving. Ik streef verder naar een goede samenwerking in de regio, in eerste instantie met de andere groene buffergemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland. 

Als het even kan ben ik in Wormerland ook als vrijwilliger actief. Zoals voor Wormerland Duurzaam. Ook stond ik met een aantal dorpsgenoten aan de wieg van het snelle internet in de buitengebieden, waar geïntresseerden zullen worden aangesloten op glasvezel. Omdat Spijkerboor de enige Wormerlandse kern is zonder sportfaciliteit zal ik me daar het komende jaar met mijn buren hard voor maken. 

Ik weet wat het betekent om langdurig werkloos te zijn: ik heb meer dan duizend sollicitaties achter de rug en mijn profiel schijnt nog steeds niet in een puzzel te passen ... en nee, ik heb geen uitkering. 

Remco houdt zich bezig met:

  • Duurzaamheid
  • Maatschappelijke participatie
  • Infrastructuur en mobiliteit
  • Kunst en cultuur
  • Jongeren
  • Organisatie en bestuur
  • Financiën
  • Dienstverlening