Het Dienstencentrum Wormerland heeft een belangrijke rol. Ouderen en ook mensen met een beperking kunnen gebruik maken van diverse diensten, van klussenservice, maaltijdbezorging, mantelzorgondersteuning en wijkbus tot sociale activiteiten. Ter voorkoming van eenzaamheid zijn sociale activiteiten georganiseerd in De Omslag in Wormer en de diverse dorpshuizen in de kernen van groot belang.

Ouderen en inwoners met een beperking kunnen bij de gemeente diverse voorzieningen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aanvragen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente ouderen en inwoners met een beperking zo veel mogelijk ondersteunt.

Wat gaan we doen:

  • We zorgen ervoor dat de gemeente Wormerland een dementievriendelijke gemeente wordt,
  • We verhogen de inzet op de bestrijding van eenzaamheid,
  • We versterken de functie van de dorpshuizen als ontmoetingsplek voor ouderen, ook in financiële zin.