Van 2014 tot 2018 ben ik voor GroenLinks wethouder in de gemeente Wormerland geweest. Een belangrijke taak als wethouder is de jeugdhulp en de zorg. M.i.v. 2015 wordt jeugdhulp lokaal geboden door een professioneel jeugdteam, dat bestaat uit professionals uit verschillende disciplines. Het jeugdteam werkt goed samen met scholen en huisartsen en is laagdrempelig. Zorg wordt geboden via onder meer Dienstencentrum en sociaal team aan ouderen en inwoners met beperkingen.

Naast individuele zorg op maat is het van belang, dat inwoners goed ondersteund worden in Wormer en de kleine kernen, als het gaat om zelfstandig wonen, maar ook om mee te kunnen blijven doen. Daarnaast heb ik als wethouder het centrumplan afgerond door realisatie van het winkelcentrum en de Omslag.

Als wethouder cultuur heb ik aan de wieg gestaan van theater de Kaasfabriek. Afvalscheiding vormt een belangrijk bestanddeel van mijn portefeuille. Op de korte termijn is een vervolgstap in het proces van afvalscheiding van belang, 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per persoon per jaar in 2020. In Wormerland wordt om die reden per 2017 kunststof/drankkartons en blik huis aan huis opgehaald. Doelstelling op de lange termijn is een circulaire economie. Daarvoor is samenwerking in de gehele kunststofketen van belang, van producent, tot rijksoverheid, sorteerfabrieken, consumenten etc.

Als wethouder houd ik mij bezig met burgerparticipatie. De overheid moet goed leren luisteren naar de burgers en de stem van de burgers moet goed zichtbaar zijn in beleid. In Wormerland worden daarvoor de eerste stappen gezet via digitale platforms, het aantrekken van een kernmakelaar die burgerinitiatieven kan faciliteren etc.

Een belangrijk bestanddeel van mijn portefeuille is het culturele erfgoed. Wormerland kent naast diverse rijksmonumenten (o.a. gelegen aan de Zaanoever) ruim 30 gemeentelijke monumenten. Wormerland is een gemeente met een rijke historie, die reikt van het ontstaan en de ontginning van het Wormer- en Jisperveld tot de industrialisatie via de bouw van vele molens en later stoomfabrieken aan de Zaan. Het verleden bepaald de identiteit van de inwoners van nu. Het is van belang het verleden te koesteren en te laten voortleven in het huidige lokale beleid op basis van een erfgoednota.

De afgelopen 4 jaar heb ik mij ingezet als raadslid. Ik wil mij graag voor GroenLinks blijven inzetten voor Wormerland, waarbij naast jeugdhulp en zorg, burgerparticipatie en duurzaamheid incl. afvalscheiding, voor mij prioriteit zullen hebben.

Elly houdt zich bezig met:

  • Woningbouw
  • Sociaal domein
  • Burgerinitiatieven
  • Zaanbrug
  • Omgevingswet
  • Communicatie
  • Organisatie en bestuur