Armoede leidt tot kansenongelijkheid, ze gaat bijvoorbeeld gepaard met werkloosheid en schooluitval. Ook in Wormerland komt relatief veel armoede voor. Schuldenproblematiek komt niet alleen voor bij uitkeringsgerechtigden, maar ook bij kleine zelfstandigen, werkloze mensen, mensen met een WIA-uitkering of ouderen. Jammer genoeg maakt nog ruim een derde van het aantal huishoudens dat recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. De laagdrempelige toegang in De Omslag heeft geleid tot meer aanloop en hulp en toch worden veel gezinnen en alleenstaanden nog niet bereikt.

Een samenwerking met de Voedselbank kan de gemeente helpen om beter en meer in contact te komen met inwoners die het moeilijk hebben. Het onderling verwijzen naar elkaars voorzieningen kan veel mensen helpen.

Maar de gemeente kan en moet beter zichtbaar maken welke voorzieningen er beschikbaar zijn. Er zijn vele fondsen en regelingen, ook met onze eigen culturele- en sportvoorzieningen, die nu onbekend of zelfs onbereikbaar zijn voor mensen met een zeer kleine portemonnee. Van een vakantiehuisje voor een euro via de vakantiebank tot een leuke box voor een verjaardagsfeestje.

De toegang tot de voorzieningen moet eenvoudiger of zelfs automatisch. Een Gemeentelijke Inwonerspas kan hierbij een belangrijke rol spelen, zeker als deze gekoppeld kan worden aan de gebruikelijke subsidies die de gemeente nu verleend aan instellingen en sport- en cultuurverenigingen. Maar ook de automatisch kwijtschelding van lokale belastingen zoals de Nationale Ombudsman bepleit.

Wat gaan we doen

  • GroenLinks wil dat de gemeente actiever op zoek gaat naar mensen die recht hebben op bijstand. We gaan een subsidieregeling en een nauwe samenwerking aan met de Voedselbank,
  • We gaan monitoren of de voorzieningen de rechthebbende minima en hun kinderen bereiken,
  • De gemeente zet de hulp van gemeentelijke voorzieningen en de voorzieningen van fondsen en regelingen van andere organisaties voor minima in de ruimste zin op een overzichtelijke wijze op een rij,
  • We voeren de Inwonerspas breed in voor alle inwoners van Wormerland zodat iedereen kan meedoen aan maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten in onze gemeente. Het subsidiebeleid van de gemeente, voor sportverenigingen en culturele instellingen, wordt daarvoor gekoppeld aan deze inwonerspas,
  • We bestrijden energie armoede door onze minima te helpen bij het verduurzamen van de woning waardoor de energielasten verlaagd kunnen worden.