De verkiezingen zijn begonnen!

Huh? Die hebben we toch net achter de rug? Zeker! De tweede kamer verkiezingen hebben we net gehad en nu zie je dat de lokale partijen in Wormerland zich opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) o.l.v. dhr. Hendriks is in ieder geval al begonnen. Hij zet zich af tegen elk politiek besluit van het huidige college en zoekt de grenzen op van fatsoenlijk bestuur.

Enkele maanden geleden kondigde VLW-leider Hendriks aan dat hij niet langer een voorzitter zou leveren voor bijeenkomsten van raadscommissies, de zogenaamde voorrondes. Een goede reden werd niet gegeven maar het leidde wel tot een verzwaring van taken van de andere grote fracties van de VVD en GroenLinks. Eigenlijk is deze actie van Hendriks gewoon een manier om de lokale democratie te frustreren. Hendriks denkt hiermee misschien te bereiken dat de coalitie de besluitvorming van belangrijke dossiers zal uitstellen. De fractie van GroenLinks maakt er in ieder geval geen enkel probleem van. Wij leveren gewoon de inzet die er van ons wordt verwacht.

Tegen stemmen

Wat elke raadsvergadering weer opvalt is dat VLW vrijwel elk voorstel wegstemt. Er is altijd wel een reden waarom zij tegen stemmen. Ook als er helemaal geen besluit hoeft te worden genomen, laat VLW horen dat zij tegen zijn. Constructief samenwerken om het beste voorstel voor Wormerland te bereiken gaan zij daarmee uit de weg. Het debat levert wel inhoudelijke uitwisseling op van elkaars standpunten maar van de gereedschappen die VLW ter beschikking heeft, wordt weinig of geen gebruik gemaakt. Ik vind dat jammer en ik bespeur ook wel eens teleurstelling bij enkele andere raadsleden van VLW dat zij door deze houding hun stem niet goed kunnen laten horen.

Raadslid van Rijn heeft een andere manier gekozen. Hij is nieuw in de raad als opvolger van het ervaren VLW-lid Marcel van Tol die de partij heeft verlaten. Een klein jaar geleden heeft de gemeenteraad nog geprotesteerd tegen uitlatingen van VLW-burgerraadslid van der Snoek. Hij schreef in de lokale Aktief-krant zijn ongezouten mening over een politiek onderwerp en vermelde daarbij dat hij dit schreef als privépersoon. Daarmee dacht hij legitimiteit te krijgen voor zijn manier van vrijemeningsuiting. Maar de raad en Burgermeester Tange oordeelden anders. Lezers maken geen onderscheid tussen een burger als politicus of een politicus als burger. Als Mark Rutte “pleur op” zegt maken wij geen onderscheid tussen de persoon en de minister-president. En dat geldt dus ook voor een (burger-)raadslid. Raadsleden hebben de ultieme mogelijkheid om hun mening in de raadszaal te laten horen. VLW-er Van Rijn schrijft nu zijn mening in (wederom) de Aktief-krant over Tiny Houses. En hij ondertekent het artikel als “privé” en neemt daarmee een voorschot op een debat dat in de raad nog moet plaatsvinden.

Tiny Houses.

In zijn ingezonden brief veegt van Rijn de vloer aan met het zogenaamde Tiny House. Dat mag, het is zijn mening. Maar ik heb de indruk dat van Rijn bij een andere bijeenkomst heeft gezeten dan de bijeenkomst die GroenLinks organiseerde over Tiny Houses. Van Rijn veegt alle Tiny Houses over één kam als milieu-onvriendelijke woonwagens die niet zijn aangesloten op riolering en water en allemaal een houtkachel hebben. Misschien heeft van Rijn niet goed geluisterd en opgelet. In ieder geval negeert hij de interesse van ruim 100 aanwezigen in Tiny en Small Houses. Gelukkig kijkt hij uit naar een gemeenteraadsvergadering waarin dit onderwerp zal worden behandeld. Ik ook. Dan zal ik hem graag in een debat met hoor en wederhoor, proberen duidelijk te maken dat hij er naast zit en dat GroenLinks altijd zoekt naar kansen en mogelijkheden. In plaats van bedreigingen, onmogelijkheden en tegen stemmen.

Privé of niet, de verkiezingen zijn begonnen!