"Het Zwembad moet blijven en de watertemperatuur moet omhoog"

Een actiecomité uit Wormer heeft door middel van een persbericht en een brief aan de gemeenteraad aandacht gevraagd voor ons zwembad het Zwet. Men wenst dat de watertemperatuur van Zwembad Het Zwet wordt verhoogd van 22°C naar 24°c. Het actiecomité is van mening dat door de te lage temperatuur er minder seizoenkaarten worden verkocht, de bezoekers wegblijven en dat dit uiteindelijk tot sluiting van het bad zal leiden.

Direct na de brief aan de gemeenteraad heeft GroenLinks via email contact gezocht met het actiecomité. Hierbij is gevraagd of er al contact was geweest met de directie van Sportfondsen Wormer (eigenaar van het zwembad) en of er gegevens bekend zijn van de meerkosten in energieverbruik. Want elke wens heeft immers een prijskaartje en de gemeente verstrekt weliswaar een jaarlijkse subsidie aan het zwembad maar de gemeente is niet verantwoordelijk voor de gehele exploitatie van het bad. Onze vragen werden direct door het actiecomité ter zijde geschoven met vermelding dat “het niet alleen om de kosten moet gaan maar ook om het welzijn van de bezoekers”.

Uiteraard moet het zwembad in Wormer behouden blijven. Dat is voor GroenLinks helemaal geen onderwerp van discussie. Wij hebben dit ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen en zullen blijven strijden voor behoud van ons zwembad. Een relatie tussen de watertemperatuur, het aantal bezoekers en het welzijn van bezoekers kunnen wij echter niet leggen, dat is immers een gevoelsmatige kwestie. Ook van diverse andere kanten vernemen wij namelijk gemengde reacties op de gevraagde temperatuurverhoging. Op warme dagen prefereert men een koele duik. Maar stel nu dat de temperatuur tóch verhoogd moet worden, dan ben je natuurlijk wel benieuwd naar de méérkosten.

Bij de behandeling van de begroting in november 2015 voor de jaren 2016 t/m 2019 heeft GroenLinks óók aandacht gevraagd voor het Zwembad. Een citaat uit de begrotingsvoorstellen die wij toen maakten;

Al eerder heeft GroenLinks geopperd om samen met Sportfondsen Wormer te kijken welke duurzame investeringen gedaan kunnen worden aan de sporthal en het zwembad om zo de exploitatiebegroting te verlagen. Energiebesparende investeringen kunnen dan leiden tot een verlaging van de subsidie gelijk aan het bedrag dat Sportfondsen bespaart op de exploitatie. Wij vragen het college om hierover afspraken te maken met Sportfondsen, eventueel samen met de Milieudienst.

Een gesprek over dit onderwerp tussen de directie van Sportfondsen, de wethouder en de fractie van GroenLinks, heeft in januari 2016 plaatsgevonden. Hierbij heeft GroenLinks aangegeven welke energiebesparende mogelijkheden (zonneboilers, ook wel heatpipes genoemd en warmtepompen) er zijn. Sportfondsen gaf aan dat hier weleens eerder onderzoek naar was gedaan maar dat de rendementsberekeningen destijds ongunstig zouden zijn. In het overleg van januari 2016 werd afgesproken dat de Milieudienst opnieuw met Sportfondsen zou onderzoeken of er toch mogelijkheden zouden zijn, ook wetende dat er nu (SDE) subsidiemogelijkheden zijn voor dit soort energiebesparingen.

Deze week heeft het college van Wormerland een memo vrijgegeven als reactie op het persbericht van het actiecomité. Uit dit memo blijkt dat de totale energiekosten voor het zwembad jaarlijks ongeveer €24.000 bedragen voor 13.000m3 gas en dat de gevraagde verhoging van 2°C nog eens €13.500 per jaar zal kosten. Daarmee kom je op een totale energierekening van €37.500 per jaar. Dat is ongeveer gelijk aan de jaarlijkse subsidie die de gemeente verstrekt. Het zwembad wordt nu nog verwarmd met een gasgestookte verwarmingscentrale. En in dat licht bezien is die vraag van GroenLinks uit 2015 dus helemaal niet zo vreemd geweest: kijk eerst eens naar welke maatregelen je kunt treffen om de totale energiekosten terug te brengen. Daarna kun je de behaalde besparingen aanwenden voor bijvoorbeeld een temperatuurverhoging. Wij hebben zelf een paar berekeningen gemaakt en het blijkt dat een eenmalige investering van circa € 25.000 in een hybride verwarmingssysteem in minder dan 12 jaar kan worden terugverdiend als er ook nog eens een rijkssubsidie mogelijk is.

Wij verwachten aanstaande dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering dat Vereniging Liberaal Wormerland een motie zal indienen die vraagt om die temperatuurverhoging. De fractie van GroenLinks zal dan nogmaals aandringen op het uitwerken van technische voorstellen waarbij de gemeente de bereidwilligheid moet tonen om investeringen in energiebesparing voor het zwembad te dragen terwijl zwembad Het Zwet dan kan profiteren van een lagere energierekening en op eigen initiatief de temperatuur van het zwembadwater kan verhogen. GroenLinks wil alleen duurzame voorstellen: duurzaam ten aanzien van onze financiële middelen en duurzaam voor het milieu. Want de gaskraan moet niet verder open, die moet juist worden dichtgedraaid!