Democratie gaat voorop in Wormerland

Henk van der Snoek, oud-raadslid van Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) en lijdzaam volgeling van oud-wethouder Ronald Hendriks, schreef recentelijk een stemmingmakend stukje in het Noord-Hollands Dagblad over de beslissing van de gemeenteraad van Wormerland om een vergadering voort te zetten onder geheimhouding. Terloops vent de heer van der Snoek ook nog weer eens zijn ongenoegen over de krimp van de toekomstige MFA (MultiFunctionele Accommodatie), waarin Scwo, het Dienstencentrum en de Bieb ondergebracht gaan worden.

Ten eerste wordt het tijd dat de heer van der Snoek, en met hem alle anderen die de waarheid niet onder ogen willen of durven zien, alle informatie die is gegeven over de nalatenschap van voormalig wethouder Hendriks aangaande de MFA op hun waarde gaan schatten en toe gaan geven dat de plannen van de VLW en SP niet werkbaar waren en grote langlopende verliezen voor de gemeente zouden opleveren. Gelukkig heeft huidig wethouder Fens het tij kunnen keren en een werkbaar en vooral exploitabel alternatief kunnen brengen. Het zou VLW'er van der Snoek sieren als hij onze bevolking eens de waarheid zou vertellen in plaats van tegen beter weten in vasthouden aan de rituele klaagzang. Wij zijn dank verschuldigd aan de VLW en de SP voor het ver onder de marktprijs verkopen van de grond aan Hoorne BV (de Vomar), voor dat prachtige gebouw waarin deze zich heeft gehuisvest (nu al spottend 'de brandweerkazerne' genoemd), voor het uit elkaar rukken van het winkelaanbod en dank ook voor dat prachtige dorpsplein, waarin nu weer de schop wordt gezet om er toch nog iets toonbaars van te maken. Ondertussen is wethouder Fens druk met het proberen onder te brengen van een theaterfaciliteit. Het Dorpstheater is één van haar gesprekspartners. Dat er dus iets gaat komen is vrijwel zeker, op welke manier en waar schijnt nu besproken te worden. In ieder geval gaat één plan van de VLW/SP niet door: bij elk theaterkaartje moest de gemeente tussen de 50 en 100 euro bijleggen.

Dan terug naar het eigenlijke betoog van de heer van der Snoek: iedereen doet mee, iedereen spreekt mee. Een besloten vergadering doet daar echt niets aan af. Als oud-raadslid weet de heer van der Snoek natuurlijk, dat er soms zaken besproken worden, die in het licht van een zuiver proces, voorlopig binnenskamers dienen te blijven. In het geval van Cargill versus de omwonenden zijn het heel begrijpelijk de belangen van de beide, zo ook van Cargills werknemers en van de gemeente, die geschaad kunnen worden als alle informatie op tafel ligt voordat een oplossing is gevonden en afspraken zijn gemaakt. Dat de VLW, in de persoon van de heer Hendriks, haar voorstel, inclusief de bijhorende cijfers, in de schoot van de advocaat van de bewoners gooit is op zijn minst vreemd: de VLW-raadsfractie is geen omwonendenbelangenpartij, maar dient oog te houden voor alle belangen binnen de gemeente. Nog vreemder is het dat de heer Hendriks informatie deelt die vertrouwelijk is want ondertussen speelt er een rechtszaak in hoger beroep. Een juiste stap voor zowel omwonenden, Cargill, haar medewerkers, als de gemeente. Laat een rechter de duidelijke contouren schetsen, dan kan daarna binnen die grenzen tot een vergelijk gekomen worden.

Ondertussen willen wij de heer van der Snoek wijzen op de inzet van de huidige coalitiepartners. De GroenLinksfractie heeft zich buiten de raadsagenda om ingezet om het hele proces van de overdracht van WMO-, Jeugdzorg- en Participatie-taken van Den Haag naar de gemeenten, duidelijk te maken voor de inwoners. Het is die partij geweest die meermaals informatieavonden, onder de noemers Circus van de Zorg (in Torenerf) en Circus SOEK (Samen Op Eigen Kracht, bij Scwo) heeft georganiseerd over de stand van zaken. Niet met het vaandel voorop, maar het woord latend aan de betrokken partijen in dat proces. Ik wil wijzen op de door de gemeenteraad georganiseerde inspraakavond over vluchtelingen in Wormerland, zo goed voorgezeten door de heer de Lange van de Partij van de Arbeid. En ook op de gemeentelijke ondersteuning, onder CDA-portefeuillehouder Schalkwijk, van het burgerinitiatief Wormerland Verduurzaamt, dat binnenkort met een grote pilot zal gaan komen in de vogelstraten van Plaszoom (Kemphaanstraat tot Roerdompstraat). Wanneer spreekt echter de heer van der Snoek over meedoen en meespreken? Als precies gedaan wordt wat hij (lees VLW) wil en zegt ... maar zo zijn we niet met de democratie getrouwd!

De fractie van GroenLinks Wormerland wenst u allen een zonnig, veilig en democratisch 2016.

Harold Halewijn
Remco Doorn
Frans Koelemeijer