Zaanbrug

De beste brug op de beste plek: Geen nieuwe Zaanbrug op oude plek!

GroenLinks Wormerland was de enige politieke partij die tégen een nieuwe Zaanbrug was op de huidige locatie. En dat zijn we nu nog steeds! Waarom ook alweer?

 

 • Een nieuwe brug moet de meest optimale brug zijn voor de scheepvaart.
 • Een nieuwe brug moet zo min mogelijk overlast veroorzaken voor het weg- en fietsverkeer door opening voor de scheepvaart.
 • Een nieuwe brug op de huidige locatie heeft volgens de beroepsvaart vereniging Schuttevaer en de Havendienst van Zaanstad, niet de voorkeur omdat de beroepsvaart deze brug moeilijk kan naderen waardoor de vaarsnelheid omlaag moet en de brug voor het verkeer langer open moet blijven.
 • Op de huidige locatie kan de brug niet hoger worden dan hij nu is. Dit betekent dat de brug nog steeds open moet voor de pleziervaart en de cacaoschuiten.
 • Slopen van de oude brug terwijl er nog geen nieuwe brug is, kost zeer veel geld voor alle tijdelijke aanpassingen in de verkeerscirculatie. Bovendien zal dit tot ernstige overlast en vertraging leiden, vermoedelijk nog erger dan onlangs het geval was met de wegwerkzaamheden langs de Nauernaschevaart en dat zeker 1 tot 2 jaar.
 • Het initiatief Vaart in de Zaan dat moet zorgen voor méér vervoer over water wordt ernstig gehinderd door een brug die te laag is en in een bocht is geplaatst. Vervoer over water is economischer, minder vervuilend en minder gevaarlijk dan vrachtverkeer over de weg.

GroenLinks wil daarom weer Vaart in de Zaan. Wij willen:

 • Een brug die minimaal 3 meter hoog is zodat de pleziervaart en kleine beroepsvaart daar vrij onderdoor kan;
 • Een brug die geschikt is voor voetgangers, fietsers en personenauto’s waarbij voor fietsers de helling zo laag mogelijk is;
 • Een brug die gebouwd wordt terwijl de bestaande brug dan gewoon in gebruik blijft zodat er geen verkeersoverlast ontstaat tijdens de bouw;
 • Dat er opnieuw een studie wordt gemaakt naar de mogelijkheid van een nieuwe brug aansluitend op de Lassiestraat;
 • Dat de bestuurders van Wormerland en Zaanstad terugkomen op hun eerdere besluit.