Vervanging Zaanbrug

Het besluit over de vervanging van de Zaanbrug is door de gemeenteraad bekrachtigd op 31 oktober 2017. Wat GroenLinks betreft is er nu geen weg meer terug. De huidige brug is aan vervanging toe en de provincie betaalt 50%. Bij uitstel of afstel zal de provincie zich terugtrekken en wordt Wormerland in grote financiële problemen gebracht en worden de problemen naar de toekomst verschoven. GroenLinks is tevreden met het ontwerp maar wij vinden het nog steeds een mooie brug op de verkeerde plaats. Een gemiste kans.

De afgelopen 4 jaar hebben wij gestreden voor een nieuwe orientatie op de locatie van de brug. Dit is door de gemeenteraad afgewezen. Wel is onze eis om de brug te verhogen tot 3 meter gehonoreerd. Hoogstwaarschijnlijk wordt die 3 meter niet exact gehaald maar zal de doorvaart hoogte toch belangrijk toenemen. Hiermee zijn wij tevreden en hebben wij dus besloten in te stemmen met de bouw van de nieuwe Zaanbrug.

Als een toekomstig college zou besluiten om zich terug te trekken uit het project, worden de gemaakte kosten tot nu toe, circa 4 miljoen euro, afgewenteld op de gemeente Wormerland. Dat zou zeer onverstandig zijn. Bovendien is er dan geen zekerheid meer dat de provincie Noord-Holland over 10-15 jaar nog wil meedoen als vervanging dan wél noodzakelijk blijkt. GroenLinks is dus van mening dat het project nu doorgezet moet worden want het is oneerlijk om de onzekerheden voor ons uit te schuiven.

Woordvoerder

Harold Halewijn