Spijkerboor.blogspot.nl

Overal snel Internet

Als je gewend bent om thuis heel snel te surfen, smart-tv te kijken, of met je vrienden online gamet, dan besef je waarschijnlijk niet dat er in Wormerland nog 345 aansluitingen zijn die minder dan 30 Mb downloadsnelheid hebben (de zogenoemde ‘witte gebieden’). Sommige mensen hebben zelfs maar 1 tot 10 Mb. GroenLinks wil dat snel Internet overal in Wormerland mogelijk is.

Inwoners van Spijkerboor toonden een paar jaar geleden hun interesse in het initiatief Breedband Alkmaar Buiten (BAB), dat probeert snel internet te realiseren door de aanleg van glasvezel. Het bleek en blijkt echter niet mogelijk voor dit initiatief om de Knollendammervaart over te steken. Ondertussen liet in augustus 2017 de Provincie weten garant te willen staan voor burgerinitiatieven in Noord-Holland die voor 1 februari 2018 een sluitende glasvezel-businesscase voor zouden kunnen leggen. Een garantstelling zorgt ervoor dat een initiatief tegen redelijke voorwaarden geld kan lenen. De inwoners van Spijkerboor kregen dat in november te horen en kwamen daarop, op initiatief van raadslid Remco Doorn, weer bij elkaar om alsnog te proberen ook voor Wormerland een businesscase te realiseren.

Ze zijn nu hard bezig om de business-case ‘in elkaar te flansen’. Dat klinkt negatief, maar slaat natuurlijk terug op de onmogelijke opdracht van de provincie. Wat kan je meer, als je als volledige leken een kleine 2 maanden (met de feestdagen ertussen) de tijd krijgt om je de materie eigen te maken, een organisatie op te zetten, bewoners te mobiliseren en gesprekken moet voeren over offertes met gravers en providers (als die offertes al op tafel liggen)? Ondanks dat, doen de initiatiefnemers hun uiterste best om tot een positief resultaat te komen. Daar hebben zij trouwens wel de hulp bij nodig uit de andere witte gebieden uit Wormerland. De meeste witte adressen vinden we in de Wijdewormer.

Maar het blijft natuurlijk raar. Raar dat een sluitende business-case in twee maanden uit de grond moet worden gestampt. Raar dat burgers anno 2018 zelf voor een noodzakelijke nutsvoorziening moeten zorgen. Raar dat wordt gekozen voor de aanleg van ‘patchwork’: niet één efficiënt aangelegd netwerk op provinciaal, regionaal of landelijk niveau, maar een allegaartje van plaatselijke netwerkjes, waarbij een groot deel van de witte gebieden nog steeds verstoken blijft van snel internet. Raar dat bedrijven die afhankelijk zijn van goede en snelle verbindingen, zoals de geautomatiseerde veeteelt en grote transportbedrijven, worden gefrustreerd doordat ze geen goede verbindingen tot stand kunnen brengen. Raar dat burgerinitiatieven tot een sluitende business-case moeten komen, maar de Provincie zelf dat blijkbaar niet kan. En raar, dat de wethouders die dit in hun portefeuille hebben niet gezamenlijk op de deur van de Provincie staan te bonzen.

Raadslid Remco Doorn heeft met enige regelmaat de afgelopen jaren vragen gesteld aan de wethouder. Maar tevreden met de beantwoording en inzet is hij niet. Hij heeft nu de bewoners opgetrommeld in de hoop dat er dan tenminste íets wordt geprobeerd, maar zal daarnaast op deuren blijven bonken om dat internet snel te krijgen. Wellicht kan de GroenLinks wethouder daar in de volgende raadsperiode wat aan doen. Om dat laatste mogelijk te maken hebben we jouw stem natuurlijk wel nodig.

En dan nog even dit:

Er zijn nu bewoners die uit nood overstappen op internet via 4G (waar ook een mobiele telefoon gebruik van maakt). De snelheid daarvan ligt op een 30 à 50 Mb. Er kleven echter wel wat nadelen aan 4G:

  • Als veel mensen er gebruik van maken, vertraagt de verbinding;
  • Bij slechte weersomstandigheden kan de verbinding storingen vertonen;
  • Niet overal gedekt, dus delen van Wormerland niet of slecht bereikbaar;
  • Biedt geenszins de snelheden die vaste aansluitingen (kabel of glasvezel) bieden;
  • Er zal in de (nabije) toekomst een enorme groei zijn in de vraag naar mobiel dataverkeer. Denk aan slimme auto’s die onderling gaan communiceren. Wat dat gaat betekenen weten we nog niet, maar het lijkt logisch 4G (en de nog uit te rollen latere generatie 5G) te reserveren voor de puur mobiele vraag en vaste adressen aan te sluiten op een vast netwerk. Daarbij worden al die masten met elkaar verbonden via, inderdaad, glasvezel. Leg daartussen dan een paar extra kabels, toch?

GroenLinks blijft alert en zal waar zij kan zich inzetten voor een snel aangesloten Wormerland, met jouw hulp. Mensen die zich aan willen sluiten bij het initiatief in Spijkerboor, of nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met raadslid Remco Doorn via de mail private@remcodoorn.nl, of telefonisch 06 4548 8981.

Woordvoerder

Remco Doorn