Een groene gemeente

GroenLinks wil de gezonde balans in onze wijken en kernen verbeteren. Het effect van de aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven en de gemeente geeft het goede voorbeeld.

GroenLinks kiest voor een schoon Wormerland, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en groene gemeente gaan we daarvoor strijden.

Groene wijken en kernen

Ons buitengebied bevat veel groene natuur. Maar deze natuur is niet voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in onze gemeente beschermen en zelfs uitbreiden. We sieren onze wijken met lommerrijk groen van bomen, met sportveldjes en met mooie parkjes. We houden onze straten en pleinen, onze plantsoenen en ons natuurgebied schoon! Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons principe. Daarom laten we de vervuiler meer betalen.

Gezonde lucht

Als onze kinderen buitenspelen of wij door het dorp fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Wij gaan zorgen voor een openbaar vervoer dat ons zonder uitstoot van schadelijke gassen brengt naar waar we moeten zijn. Binnen de dorpen willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar we geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere fietspaden aan te leggen, of aan te sluiten op fietssnelwegen naar Zaanstad, Purmerend of verder. En voor aansluiting op het openbaar vervoer zorgen wij voor handige plekken voor het parkeren van je fiets. Voor elektrische auto’s verbeteren we bovendien de oplaad- infrastructuur. Wonen, werken en ontspannen brengen we dichter bij elkaar zodat we minder ver hoeven te reizen.

Groen in de buurt

GroenLinks wil dat de groene gebieden rondom Wormerland bereikbaar worden te voet, per fiets of met de boot. De groene buffer met Oostzaan, Landsmeer en Waterland gaan we versterken en we verbinden het groen binnen en buiten Wormerland, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden. Zo kan iedereen van ons mooie landschap genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand. GroenLinks kiest voor een gezonde agrarische sector. Dat betekent in de eerste plaats: geen schaalvergroting en geen mega-stallen en bevordering van de bio-diversiteit. Dat is beter voor de dieren, maar óók voor de gezondheid van mensen.

Gezond klimaat

GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze gemeente. In huizen willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. Woningen in Wormerland moeten beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een grote opgave, maar wel een belangrijke. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen ook voor werk en bovendien: voor een lagere energierekening.

 

Wat gaat GroenLinks doen:

 • Wij willen een ambitieus klimaatbeleid dat erop is gericht om al vóór 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld aan onze burgers.
 • Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon, nieuwbouw wordt niet langer meer aangesloten op het aardgasnet en de gemeente coördineert de eerste stappen op weg naar aardgasloze woonwijken.
 • Wij kiezen voor veel extra groen in en om de dorpen door extra bomen te planten. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor extra schone lucht. En we stimuleren groen in de tuin door de verstening te ontmoedigen zodat hemelwater goed opgevangen kan worden. Kinderen krijgen groen educatie op school en leren al jong over voedsel en gezondheid.
 • Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch en openbaar vervoer, ook naar de kernen Jisp, Oostknollendam en Wijdewormer. Er komt een fietsveilige rotonde bij de Zaanbrug en de Dorpsstraat in Wormer wordt een fietsstraat waar de auto te gast is en vrachtverkeer beperkt wordt toegelaten.
 • We bevorderen duurzaam toerisme zoals wandelen in de Engewormer, kamperen bij de boer, elektrisch varen in het Wormer- en Jisperveld en aantrekkelijke fietsroutes.
 • Samen met Zaanstad zal gezocht worden naar de beste manier om een fietsstraat te realiseren naar Zaandam en de aansluiting naar Amsterdam waarbij de drukke Zaanse Schans wordt ontzien.
 • We verwijderen asbest daken op een veilige manier. Eigenaren worden gestimuleerd om asbest daken te vervangen door een zonnedak.
 • Wormerland wijst vuurwerkvrije zones aan.
 • De ingezette vervanging van straatverlichting door slimme en energiezuinige LED-verlichting gaan we versnellen. Openbare verlichting moet veilig zijn en mag geen overlast geven voor mens en dier.
 • Ons weidse landschap houden we puur. Grootschalige woningbouw in de Wijdewormer is uitgesloten. In het buitengebied toetsen we elke bebouwingsaanvraag op een bijdrage aan een groene en duurzame toekomst.
 • Uitbreiding van snelweg A7 staan we alleen toe als er compenserende maatregelen ten aanzien van fijnstof- en CO2-uitstoot worden toegepast.

Woordvoerder

Karen Schoonheim