Nieuws van Harold Halewijn

Tiny en Small Houses in Wormerland, hoe nu verder?

Op 19 december heeft GroenLinks haar initiatiefvoorstel voor het realiseren van Tiny en Small Houses in Wormerland verdedigd tegenover de gemeenteraad.

En om maar direct met de deur in huis te vallen; het voorstel is aangenomen maar met een kanttekening! Die kanttekening vraagt om een nadere uitleg.

Behalve GroenLinks, hebben de raadsleden van het CDA en de PvdA zich direct en volmondig positief uitgelaten over dit voorstel. De SP had echter nog een paar opmerkingen. Bij de stemming heeft één SP raadslid vóór gestemd en het andere SP raadslid heeft tegengestemd bij punt 1 van het raadsbesluit. Met de andere punten ging hij akkoord. Er was dus een nipte meerderheid maar met een kanttekening bij dat punt 1 uit het raadsbesluit.

Lees verder

Beschouwingen begroting 2015-2018

Op 4 november werd in de gemeenteraad de begroting 2015-2018 besproken. De begroting is een vertaling van het beleid dat door het college van B&W in de komende jaren zal worden uitgevoerd. Dit beleid is natuurlijk sterk gekoppeld met het coalitieprogramma van de huidige coalitie bestaande uit GroenLinks, VVD, CDA en PvdA.

Onderstaande tekst is de reactie van fractievoorzitter Harold Halewijn op de begroting.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over klimaatveranderingen

Op 26 mei 2014 heeft het KNMI een rapport aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het rapport “KNMI’14 Klimaatscenario’s” heeft het KNMI een viertal scenario’s voorgerekend voor de toekomstige klimaatverandering in Nederland. Met de klimaatscenario’s van het KNMI kunnen de gevolgen van klimaatverandering in kaart worden gebracht om het belang en de urgentie van aanpassingen aan een veranderend klimaat te duiden. De KNMI’14-klimaatscenario’s maken het mogelijk om een inschatting te maken van de risico’s en kansen in een veranderd klimaat voor verschillende sectoren, zoals waterbeheer, gezondheid, energievoorziening, mobiliteit, landbouw en natuur. Hiermee leveren de KNMI’14-klimaatscenario’s een bijdrage bij het nemen van besluiten voor een veilig en leefbaar Nederland.

Lees verder

Multifunctionele accommodatie in Plaszoom

Met de verplaatsing van de weekmarkt en de supermarkten DekaMarkt en Vomar is de toeloop bij de winkels in het winkelcentrum Plaszoom sterk afgenomen. Het nieuwe college is van mening dat dit een onwenselijke situatie is en daarom is GroenLinks wethouder Elly Fens direct na haar aantreden voortvarend met de betrokken partijen, waaronder de winkeliers, in gesprek gegaan om te komen tot een oplossing.

Lees verder