Hans Mandjes

Burgerraadslid

Geboren (1948) en gesetteld in ons mooie dorp geniet ik elke dag weer van het rustieke aantrekkelijke zaanse landschap, zo kenmerkend met de open veenweidegebieden en bebouwing aan de randen. Elke ochtend pak ik mijn racefiets en doorkruis de Wormer droogmakerijen om halverwege mijn dagelijkse zwemsessie (zomer/winter) te nemen bij onze buren in Oostzaan (Het Twiske).

Toen wij als organisatie, die zich bezig hield met projecten m.b.t. emancipatie van vrouwen, homoseksuelen en lesbiennes in Nicaraqua, onze financieringen niet meer rond konden krijgen (2008) en een afvloeiingsregeling mij baanloos maakte kwam er voor mij nog meer tijd (ik was al vanaf 1998 actief in politiek- en milieuzaken), om mij op het werken vanuit mijn hart te richten. Als lange tijd vrijgezel gebleven heb ik in 2006 een leuke, sportieve en spirituele zaandamse ontmoet. Dit leidde tot een LAT relatie die wij beiden nog steeds koesteren! GroenLinks staat voor duurzaamheid, sociale cohesie en anti racisme, geweldige doelstellingen waar ik mij helemaal in kan vinden. Het samen werken met GroenLinks collega’s aan een klimaat neutrale gemeente met daarnaast zorgzaamheid voor onze inwoners die het wat minder hebben getroffen in hun leven en het afwijzen van onderscheidt tussen kleur, geaardheid of afkomst, ja daar word ik behoorlijk warm van!